Pramen řeky Moravice

    Velký kotelMoravice je významnou řekou severní Moravy, má délku 100,5 km, povodí o ploše 890 km 2 a napájí dvě velké vodní nádrže - Kružberk a Slezská Harta. Pramení na východním svahu hlavního hřebene Hrubého Jeseníku ve Velké kotlině (Velkém kotli) a u Opavy se vlévá do řeky Opavy, přítoku řeky Odry.
    Ve Velké kotlině vystupuje voda v různých podobách, setkáme se zde s hlubinnými prameny i povrchovými prameništi, prýštivými a kapavými skalami, potoky a vodopády, tůňkami, občas oplachovanými skalami, mokřinami a rašeliništi. Pramen Moravice v nadmořské výšce 1293 m je nejvodnatějším ze všech 45 pramenů ve Velké kotlině. Má průměrnou vydatnost asi 8 litrů za sekundu, ale po jarním tání sněhu přesahuje i 25 l/sec. Pramen řeky je sveden do malého dřevěného korýtka a teprve poté stéká jihovýchodním směrem po stráních dolů k Malé Morávce.

    Množství vody na jednotlivých místech Velké kotliny i v celé kotlině se ovšem mění v průběhu roku, jednotlivé roky se v tomto ohledu často liší. Např. zcela jiná situace nastane, když nedojde na jaře k utržení základové laviny a sníh postupně odtává v horní části lavinové dráhy. V V prameništi Kotelního potokapůsobení Malý kotelvody, výrazněji než u jiných ekologických činitelů, hrají důležitou roli i extrémní situace. V mimořádně suchém létě např. jindy trvale zamokřené skály zcela vysychají. Naopak při velkých průtržích mračen nebo při prudkém jarním tání se po jindy zcela suchých skalách řítí vodopády povrchové vody. Tekoucí voda má v přírodě Velké kotliny ještě další funkce - na přirozené vodní erozi jsou existenčně závislá některá vzácná skalní společenstva, jiná rostlinná společenstva jsou naopak podmíněna usazováním vodou přinášených živin.
    Území Velkého kotle je nejbohatší botanickou lokalitou v České republice a požívá nejvyšší stupeň ochrany - je součástí Národní přírodní rezervace Praděd. Proto také je přístup do Velkého kotle povolen pouze po modře značené turistické cestě z Malé Morávky na Ovčárnu a Praděd - v zajímavé části jako Naučná stezka s informačními tabulemi.
    Více včetně fotografií viz: http://www.ejeseniky.com a další.