Rozhledna na Biskupské kupě u Zlatých Hor

    K významnému turistickému místu Zlatých Hor patří rozhledna na Biskupské kupě (890 m n.m.). Je postavena na české straně česko - polských hranic, v době stavby to byla hranice mezi Rakousko - Uherskem a Pruskem.

    Dřevěnou vyhlídkovou věž postavenou v roce 1889 po několika letech strhl vítr. V roce 1895 byla povolena stavba zděné věže k příležitosti 50. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Tato kruhová 19,3 m vysoká věž byla slavnostně otevřena 26.8. 1898. Stavbu organizoval sudetský turistický spolek (MSSGV), sekce Zlaté Hory. Po 2. světové válce byla věž pro veřejnost uzavřena a dlouho sloužila jako televizní vysílač. Po roce 1989 byl vysílač přemístěn na nový stožár. V roce 1996 se začalo s celkovou opravou schodiště a omítky a v létě 1998 byla ke stému jubileu stavby slavnostně znovu otevřena. Vyhlídková terasa je ve výšce 17,8 m. Je z ní nádherný výhled na celou oblast Zlatohorska, Vrbenska a Jesenicka a do nekonečné polské nížiny, v popředí s městem Glucholazy a vzdálenější Nysou. Z vrcholu rozhledny můžeme dohlédnout do polské nížiny až do vzdálenosti 108 km a za příznivého počasí tak můžeme pomocí dalekohledu zahlédnout město Wroclav. Východním směrem je v případě jasného počasí vidět i nejvyšší štíty Vysokých Tater.

    Přístup: Biskupská kupa slouží jako pěší turistický přechod mezi Českem a Polskem. Dostaneme se k ní pěšky z náměstí Svobody ve Zlatých Horách po zelené značce anebo opět po zelené značce ze sedla silnice Zlaté Hory - Petrovice. K rozhledně vede i modře značená turistická cesta od hraničního přechodu s Polskem ve Zlatých horách do Petrovic, vedoucí po česko-polské hranici.