Křížový vrch (589 m n.m.) - výhled

    Z Kříž. vrchu k horámVýrazný a zdaleka viditelný bezlesý kopec Křížový vrch na jz. okraji Nízkého Jeseníku, 10 km ssv. od Uničova, cca 700 m západně od Rudy (obec Tvrdkov).

    Vrcholu dominuje monumentální socha Pieta, která je součástí unikátní křížové cesty z roku 1760 vedoucí od kostela v Rudě. (Více viz:  Křížova cesta v Rudě).

    Z Křížového vrchu k BradluZ vrcholu je skutečně výjimečný kruhový výhled na úrodnou rovinu Hané, ohraničenou strmým okrajem Nízkého Jeseníku na straně východní a severovýchodní, severní částí Drahanské vrchoviny a Zábřežskou vrchovinou na straně západní, směrem severozápadním na Hanušovickou vrchovinu se vzdálenou siluetou Orlických hor Králického Sněžníku a směrem severním na masív Hrubého Jeseníku.
    Přístup: přes Křížový vrch vede žlutě značená turistická cesta z Břevence do Rudy a k Rešovským vodopádům. Přes obec Rudu vede cyklostezka.