Tvrdkovský kopec (650 m n.m.), Mirotínský vrch (632 m n.m.) - výhled

    Jižně od Tvrdkova, mezi osadou Mirotínkem a levostranným přítokem Dražůvky z údolí zvaného Marková (těžba železných rud v minulosti, zaniklá obec), se v jižním pokračování kopce Špičák rozkládá k jihu strmě ohraničený masív, jemuž dominují vrcholy Z Tvrdkovského kopce k HanéTvrdkovský kopec (651 m n,mm.) a Mirotínský vrch (632 m n.m.) ve vzdálenostech 400 m a 1400 m od kostela v Tvrdkově.

    Z obou nezalesněných kopců je velmi široký rozhled zejména směrem západním a severozápadním na Hanušovickou vrchovinu a vzdálenější horské hřbety a směrem jižním pak na více než o 400 m níže ležící Hornomoravský úval, ohraničený Zábřežskou vrchovinou a strmým okrajem Nízkého Jeseníku.
    Přístup: ze silnic vedoucích z Tvrdkova do Rudy (zároveň i cykostezka) a do Mirotínku pěšky po pastvinách.