Moravická hora (741 m n.m.) – výhled

    Moravická hora tvoří mírný, mělce členitý kopec mezi silnicí č. 445 z Rýmařova do Dolní Moravice (hranice CHKO), osadou Harrachov (část města Rýmařova) a silnicí z Malé Štáhle do Dolní Moravice.

    Kopec je většinou zemědělsky obdělávaný, kolem vrcholové části s několika menšími lesíky. Nevýrazný vrcholek se nachází 1 km sv. od severního okraje osady Harrachov a cca 750 m východně od sedla silnice v úseku mezi Harrachovem a Dolní Moravicí. Vrcholové partie skýtají široký rozhled směrem k hlavnímu hřebeni Hrubého Jeseníku a po okolí Rýmařova.
    Přístup: k vrcholu kopce nevede žádná značená cesta, přístup po pastvinách a mezích. Silnice z Rýmařova do Dolní Moravice přes Harrachov je součástí cyklostezky.