Stránský vrch (723 m n.m.) – výhled

    Stránský vrch Rozsáhlá mírná elevace mezi Albrechticemi u Rýmařova, Stránským a Ryžovistěm má svůj plochý vrchol označovaný jako Stránský vrch ve vzdálenosti 1,6 km jv. od kostela v osadě Stránské (část Rýmařova).

    Asi 800 m na západ od něj se však terén zvedá ještě o dva metry výše (725,1 m n.m.) a vytváří tak nejvyšší místo v celé jižní, jihovýchodní a východní části Rýmařovska, s výjimkou okrajových kopců Slunečná, Dětřichovský kopec a dalších východně od obcí Lomnice a Dětřichov nad Bystřicí.

    Vrchol kopce umožňuje velmi široký rozhled na severní vrcholy Hrubého Jeseníku a jeho předhůří a na rozsáhlé území Nízkého Jeseníku charakteristické svým aplanovaným povrchem s mírně zahloubenými údolími, s nepravidelnými lesními ostrovy a ostrůvky a s náletovými listnatými dřevinami porostlými mezemi, západním směrem pak na rozsáhlý převážně zalesněný komplex Přírodního parku Sovinecko. Přes oba dílčí vrcholy prochází evropské rozvodí Odra-Dunaj.
    Na kopec nevede značená turistická cesta, bližší vrchol kopce je od silnice, po níž vede červeně značená evropská turistická cesta E3 z Rýmařova na Slunečnou, vzdálen cca 500 m na východ.