Praděd (1491 m n.m.) - výhled

    Vrchol Pradědu Praděd je nejvyšší horou Moravy a pátou nejvyšší v České vysočině. Vrchol je tvořen málo odolnou muskoviticko-chloritickou rulou a vyčnívá cca 100 m nad hranici lesa. Má nejdrsnější podnebí na Moravě s průměrnou roční teplotou 0,9 stupňů.

    Na vrcholu Pradědu je vybudována telekomunikační věž vysoká 162 m s restaurací a zasklenou kruhovou rozhlednou. Z vrcholu Pradědu je široký rozhled na Pradědskou a Keprnickou hornatinu, město Jeseník, Bruntál, bruntálské sopky, Králický Sněžník, za příznivého počasí až na Krkonoše, Beskydy a slovenská pohoří.
    Blízko vrcholu je trojmezní hraniční kámen z r. 1721 se znaky vratislavského biskupství, řádu německých rytířů a panství Žerotínů.
    Území Pradědu a jeho okolí je Národní přírodní rezervací, největší rezervací v CHKO Jeseníky s výměrou 2031 ha. Zahrnuje kromě vrcholu Pradědu jeho hlavní hřeben od Malého Děda po Jelení hřbet a Jelení studánku. Předmětem ochrany jsou především subalpínské a supramontánní biotopy hlavního jesenického hřebene s výskytem celé řady významných druhů rostlin a živočichů. Více viz: Národní přírodní rezervace Praděd.

    Přístup: po červeně a zeleně značené turistické cestě, posléze po modře značené cestě, úsek od chaty Ovčárna až po vrchol Pradědu vede po asfaltové silnici s mírným stoupáním. Po této trase vede i cyklostezka. Na chatu Ovčárna kyvadlová autobusová doprava ze sedla Hvězda u Karlovy Studánky.