Ostružná (1184 m n.m.) – výhled - skály - odpočívadlo

    Balvanitá suť na OstružnéOstružná je mohutný horský masív vybíhající jižním směrem z hlavního hřebene Hrubého Jeseníku, mezi bývalou chatou Alfrédkou na severu, přes vrcholovou část (1184 m n.m.) a dílčí vrchol Kamenec (1023 m n.m.) k Podolskému potoku u obce Stará Ves - Žďárský Potok na jihu. Na západě je masív omezen Žďárským žlebem, z východní strany Stříbrným potokem.

    Celá Ostružná je zarostlá převážně smrkovým porostem. Z kvarcitového skaliska na vrcholu je vynikající pohled severním k hlavnímu hřebeni, ale i západním a východním směrem.
    V nejvyšších partiích hory byl nedávno postaven malý dřevěný altánek.
    Přístup : po západním svahu Ostružné vede zeleně značená turistická s cesta ze Žďárského potoka k bývalé chatě Alfrédka, k vrcholu Ostružné je možné dojít po lesní cestě odbočující ze zeleně značené cesty u rozcestníku Medvědí skály, přes vrchol Kamenec směrem k rozcestníku Mravenčí sedlo.