Kamenná hora (799 m n.m.) – skály - odpočívadlo

  Skála na Kamenné hoře v r. 1900Morfologicky nevýrazný vrch na evropském rozvodí ve vzdálenosti cca 5 km od centra Rýmařova, cca 1,5 km obce Horní Město - Stříbrné Hory, na východním okraji Hraběšické hornatiny.

  Jižně od vrcholu se nachází zvláštní skalní útvar skládající se ze dvou částí - ze spodní skály (plošina zhruba 8,7 x 6,5 m) a horní části, která spočívá na spodní jen malou plochou; útvar má celkovou výšku 4,2 m. Skála připomíná exotickou sfingu nebo sedící zvíře. Dříve starý německý název označoval tuto skálu „Lämmersteine" - jehněčí nebo beránčí kámen Útvar Viklan na Kamenné hořetvořený zbřidličnatělou mylonitizovanou žulou je pozůstatkem intenzivního mrazového zvětrávání v ledových dobách.
  Na historické fotografii z roku 1900 je prostor kolem sSkála na Kamenné hoře dneskály volný, mladý jasan v levé části je dnes vzrostlým stromem a z dnešního pohledu „podpírá" horní skálu.
  (Pozn.: obdobné izolované skály dotýkající se podloží jen nepatrnou plochou se nazývají viklany, pro útvar na Kamenné hoře je toto pojmenování poněkud nadsazené, nicméně jde o útvar v našich poměrech značně výjimečný a pozoruhodný.)

  Asi 400 m východně od vrcholu lze nalézt jedny z nejstarších pozůstatků hornické činnosti na Rýmařovsku - staré kutací práce na zlato.

  Výhled na okolní krajinu je částečně omezen vzrostlými stromy a lesem.
  Přístup: do blízkosti vrcholu po žlutě značené turistické cestě z Janovic na Rabštejn nebo cca 1. 2 km neznačenou polní cestou severním směrem z poloviny úseku cesty mezi křižovatkou na severním okraji Stříbrných Hor a zaniklou obcí Ferdinandov.
  U skalního útvaru byl vybudován dřevěný přístřešek - odpočívadlo pro návštěvníky.

  Zpracoval M. Marek .