Město Rýmařov  

  • kříž, sousoší - Kříž a sousoší, u kostela Navštívení Panny Marie
  • kříž kam. - Kříž před vstupem do kostela Navštívení Panny Marie   
  • kříž kam. - Kříž na mírné elevaci U křížku, 300 m sv. od brány hřbitova   
  • kříž kam. - Centrální kříž na hřbitově   
  • kříž kam. - Kříž u vchodu do kostela sv. Michaela   
  • kříž kam. - Kříž na východním okraji města Rýmařova   
  • kříž dřev. - Kříž u továrny Hedva, Opavská ulice č. 23   
  • kříž dřev. - Kříž u domu Komenského č. 9   
  • kříž dřev. - Kříž u silnice z Rýmařova do Stránského, před odbočkou do Albrechtic    

  Harrachov (město Rýmařov)

  • kříž dřev. - Kříž v severní části Harrachova    

  Stránské (město Rýmařov)

  • kříž, sousoší - Kříž a sousoší u kostela sv. Kateřiny   
  • kříž žel. - Železný kříž na hřbitově u kostela sv. Kateřiny   
  • kříž kam. - Kříž u domu čp. 22 v jižní části obce Stránské   
  • kříž dřev. - Kříž u kostela sv. Kateřiny ve Stránském   
  • kříž dřev. - Kříž severně od Stránského, u silnice do Rýmařova   
  • kříž dřev. - Kříž u silnice na jižním okraji Stránského    
  • kříž dřev. - Kříž u silnice ze Stránského do Jiříkova, u velké lípy   
  • kříž dřev. - Kříž u silnice ze Stránského do Kněžpole    

  Ondřejov (město Rýmařov)

  • kříž kam. - Kříž u silnice v jižní části Ondřejova    
  • kříž dřev. - Kříž ve středu obce Ondřejov     

  Edrovice (město Rýmařov)

  • kříž žel. - Kříž u Dětského domova Janovice, Edrovice             

  Janovice (město Rýmařov)

  • kříž kam. - Kříž na obecním hřbitově v Janovicích    

  Jamartice (město Rýmařov)

  • kříž kam. - Kříž na obecním hřbitově v  Jamarticích    
  • kříž kam. - Kříž u kostela Narození Panny Marie v Jamarticích   
  • kříž dřev. - Kříž u silnice na západním okraji Jamartic    

  Obec Stará Ves

  • kříž kam. - Kříž na obecním hřbitově   
  • kříž žel. - Kříž 120 m severovýchodně od kostela Povýšení sv. Kříže   
  • kříž dřev. - Kříž u kostela Povýšení sv. Kříže   
  • kříž dřev. - Kříž u domu Dlouhá čp. 45    

  Žďárský Potok (obec Stará Ves)

  • kříž dřev. - Kříž u silnice č. 11, poblíž motorestu Zastávka    

  Obec Horní Město

  • kříž kam. - Kříž na bývalém hřbitově v jihozápadní části obce   
  • kříž kam. - Kříž u kostela sv. Maří Magdalény   
  • kříž dřev. - Kříž na východním okraji u bývalé silnice    

  Skály (obec Horní Město)

  • kříž kam. - Kříž u bývalého panského statku   
  • kříž kam. - Kříž na hřbitově u kostela sv. Václava   
  • kříž kam. - Zbytky kříže poblíž Skalského rašeliniště
  • kříž dřev. - Kříž u silnice za Skal do Rešova        

  Rešov (obec Horní Město)

  • kříž kam. - Kříž u kostela sv. Kateřiny   
  • kříž dřev. - Kříž u silnice z Rešova do Skal        

  Stříbrné Hory (obec Horní Město)

  • kříž kam. - Kříž na neudržovaném obecním hřbitově
  • kříž kam. - Kříž u silnice ze Skal do Stříbrných Hor, u domu č. 2    

  Dobřečov (obec Horní Město)

  • kříž kam. - Kříž na obecním hřbitově    

  Obec Tvrdkov

  • kříž kam. - Socha Panny Marie Immaculaty na návsi u domu čp.
  • kříž kam. - Kříž na obecním hřbitově    

  Ruda (obec Tvrdkov)

  • kříž kam. - Kříž u kostela Panny Marie Sněžné    
  • sousoší - Sousoší Ukřižování Ježíše Krista na Křížovém vrchu
  • kříž kam. - Kříž u silnice severně od obce, u odb. k Rašovským vodop.
  • kříž kam. - Kříž na obecním hřbitově severovýchodně od obce
  • kříž dřev. - Kříž u silnice z Rudy do Křivé    

  Mirotínek (obec Tvrdkov)

  • kříž kam. - Kříž na hřbitově 
  • kříž dřev. - Kříž jižně od místní části Mirotínek

  Obec Dolní Moravice

  • kříž dřev. - Kříž na jižním okraji obce u domu č. 86
  • kříž dřev. - Kříž u hřiště na východním okraji obce   
  • kříž dřev. - Kříž na návsi před kostelem sv. Jakuba Většího   
  • kříž kam. - Kříž na hřbitově u kostela sv. Jakuba Většího
  • kříž kam. - Kříž u silnice do Nové Vsi, 50 m od křižovatky v D. Moravici    

  Horní Moravice (obec Dolní Moravice)

  • kříž dřev. - Kříž u lípy Hadí královna v západní části Horní Moravice     

  Nová Ves (obec Dolní Moravice)

  • kříž dřev. - Kříž u odbočky na Růžovou ve východní části Nové Vsi     
  • kříž dřev. - Kříž před hřbitovem u kostela sv. Anny   
  • kříž dřev. - Kříž v zatáčce pod rozhlednou   
  • kříž kam. - Kříž na zrušeném hřbitově poblíž kostela sv. Anny    

  Obec Malá Morávka

  • kříž dřev. - Kříž se stříškou na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice 74
  • kříž dřev. - Kříž na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice   
  • kříž kam. - Kříž u hospody U Křížku ve středu obce    

  Karlov pod Pradědem (obec Malá Morávka)

  • kříž dřev. - Kříž u chaty Kazmark

  Obec Malá Štáhle

  • kříž kam. - Kříž u silnice poblíž bývalé restaurace U Šohaje   
  • kříž dřev. - Kříž u kaple sv. Jana Křtitele    

  Obec Velká Štáhle

  • kříž kam. - Kříž před kostelem Nejsvětější Trojice
  • kříž dřev. - Kříž na svahu Šťáhelského vrchu, sv. od kostela

  Město Břidličná

  • kříž kam. - Kříž na obecním hřbitově   
  • kříž kam. - Kříž na bývalém hřbitově u kostela s. Tří Králů
  • kříž dřev. - Kříž u kostela sv. Tří Králů    

  Vajglov (obec Břidličná)

  • kříž kam. - Kříž u kostela sv. Antonína    

  Albrechtice u Rýmařova

  • kříž dřev. - Kříž u silnice na východním okraji Albrechtic u Rýmařova     

  Obec Václavov u Bruntálu

  Horní Václavov (obec Václavov u Bruntálu)

  • kříž kam. - Kříž u domu č. u domu č. 121 na záp. okraji H. Václavova
  • kříž kam. - Kříž u domu č. 100 ve střední části H. Václavova    

  Dolní Václavov (obec Václavov u Bruntálu)

  • kříž dřev. - Kříž na jižním okraji Dolního Václavova    
  • kříž dřev. - Kříž u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie    

  Obec Ryžoviště

  • kříž kam. - Kříž na obecním hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele  
  • kříž dřev. - Kříž před hřbitovní zdí u kostela sv. Jana Křtitele   
  • kříž dřev. - Kříž u vodárny jižně od obce
  • kříž dřev. - Bývalý kříž v místě Nad Ryžovištěm    

  Obec Jiříkov

  • kříž kam. - Kříž před kostelem sv. Michala v Jiříkově  
  • kříž kam. - Kříž severně od silnice do Kněžpole, naproti domu č. 58   
  • kříž kam. - Kříž jižně od silnice do Kněžpole, u domu č. 58   
  • kříž dřev. - Kříž u polní cesty z Jiříkova do Huzové    

  Těchanov (obec Jiříkov)

  • kříž kam. - Kříž před kostelem sv. Šimona a Judy    

  Kněžpole (obec Jiříkov)

  • kříž kam. - Kříž na obecním hřbitově  
  • kříž kam. -    Kříž u silnice mezi Kněžpolem a Jiříkovem    

  Křížov (obec Jiříkov)

  • kříž kam. - Centrální kříž na starém hřbitově jv. od kaple v Křížově   
  • kříž dřev. - Kříž u silnice do Jiříkova   
  • kříž žel. - Hřbitovní kovový kříž recentně umístěný před domem č. 35 v Křížově

  Sovinec (obec Jiříkov)

  • kříž kam. - Centrální kříž na hřbitově v Sovinci
  • kříž kam. - Kříž před kostelem sv. Augustina
  • kříž dřev. - Kříž u silnice v sedle Sovinec – Paseka

  Obec Lomnice

  • kříž dřev. - Kříž u zastávky naproti obecnímu úřadu   
  • kříž kam. - Kříž před hřbitovní zdí u kostela sv. Jiří   
  • kříž dřev. - Kříž před kostelem sv. Jiří   
  • kříž kam. - Kříž u silnice jihovýchodně od kostela sv. Jiří
  • kříž kam. - Kříž u silnice před domem č. 223 na jižním okraji obce    

  Tylov (obec Lomnice)

  • kříž kam. - Kříž u Tylovského mlýna
  • kříž kam. - Kříž 80 m jižně od domu č. 155    

  Obec Dětřichov nad Bystřicí

  • kříž kam. - Kříž u obecního úřadu   
  • kříž kam. - Kříž u vstupní brány na hřbitově u kostela     

  Krahulčí (obec Dětřichov n. Bystř.)

  • kříž kam. - Zbytky kamenného kříže u kaple

  sestavil: M. Marek, 2017

  Zřízením „knihovny" jsme se rozhodli vyjít vstříc těm z návštěvníků našich stránek, kteří mají zájem o podrobnější informace o některých objektech a tématech z naší nabídky. Považujeme za vhodné umožnit zájemcům seznámit se blíže s texty, z kterých čerpáme informace k daným tématům, nebo které dané téma doplňují, a ke kterým je přístup obtížný - články z odborného nebo regionálního tisku apod.
  Předpokládáme, že budeme postupně nabídku textů doplňovat.