Druhá výprava za technickými památkami Rýmařovska povede do Valšovského Dolu, známého dříve jako Valšovský Žleb. Nevelká osada vyniká hned několika zvláštnostmi. Z hlediska historie je to především její „mlhavá" existence, související s tím, jak se lokalita v minulých stoletích střídavě objevovala na mapách a zase mizela, neboť pustla a byla znovu osídlována. Díky tomu mátla historiky, kteří ji nejednou ztotožnili s poměrně vzdáleným Valšovem (tomu jsme se věnovali minule) nebo s rovněž zpustlou osadou Waszow nedaleko Kněžpole.