Území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky patří podle geomorfologického členění do geomorfologické provincie Česká vysočina, její krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy. Převážná část území leží v geomorfologickém celku Hrubý Jeseník s podcelky Keprnická hornatina, Medvědská hornatina a Pradědská hornatina. Okrajově zasahují do území celky Zlatohorská vrchovina (s podcelky Bělská pahorkatina a Rejvízská hornatina) a Hanušovická vrchovina (podcelky Hraběšickou hornatinou a Branenskou vrchovinou).