Štola neznámého stáří ve Velké Štáhli

    Na sz. okraji obce Velká Štáhle, ve vzdálenosti asi 250 m od pravého břehu řeky Moravice, se nachází stará štola neznámého stáří, ražená v prachovitých břidlicích s vložkami prachovců andělskohorských vrstev. Štola, o jejíž historii není nic známo, byla ražena ručně a má délku 84 m. Je nepravděpodobné, že by mohlo jít o středověké průzkumné dílo na rudy, neboť žádné indicie zrudnění se v těchto místech nenacházejí. (Pokud by tomu tak bylo, mohla by být hledána souvislost mezi štolou a jménem obce Gross-Stohl).

    Stejně málo pravděpodobná je možnost, že se jedná o průzkumnou štolu na štěpnou břidlici, které byly na Rýmařovsku koncem 19. a počátkem 20. století hojně těženy. Břidlice v místě štoly jsou silné provrásněné a pro tyto účely nevhodné. Nejpravděpodobnější verzí je možnost, že štola byla vyražena v době druhé světové války zajatci z tábora umístěného poblíž, případně že původní (krátká středověká štola) byla zajatci z nějakých důvodů prodloužena.
    Štola slouží jako zimoviště netopýrů, proto byla ponechána jako otevřená, byla opatřena zamykatelnou mříží, byly zpevněny boky a prostor ústí je oplocen.

     Podle závěrečné zprávy o zajištění likvidace starého důlního díla Velká Štáhle, Ing. Jaroslav Kočandrle, CSc. Geologie Rýmařov s.r.o., 2001 zpracoval M. Marek