Podkategorie

    Naučné stezky jsou obvykle turisticky značené trasy, na nichž jsou instalovány informační tabule s popisem přírodních výjimečností.. Trasy jsou značeny bílým čtvercem se zeleným úhlopříčným pruhem.

    Aktuality

    anketa_120x120