TAXIOd 4. září 2023 každý pracovní den v kalendářním roce (mimo období všech prázdnin v okrese Bruntál) po objednání nejméně 1 den předem na tel. č. 724 201 842 bude jezdit Junior TAXI pro školáky. Služba je pouze pro školáky s trvalým pobytem na území místních částí Stříbrné Hory, Dobřečov a Rešov, kteří jako žáci či studenti navštěvují mateřskou, základní nebo střední školu a nedovršili 20 let a kteří se prokáží potrvrzením o studiu dané školy v příslušném školním roce (dále jen "Junior"). Nástupními i výstupními body jsou pro Juniora místa u dřívějších autobusových zastávek ve Stříbrných Horách, Dobřečově a Rešově a autobusová zastávka v obci Horní Město. Každý přepravovaný Junior (i pokud se jich současně přepravuje více) zaplatí přepravci přímo na místě nástupu nástupní částku ve výši 10,- Kč (deset korun českých). V ceně je zahrnuta také přeprava menších břemen a spoluzavazadel Juniorů. Ranní jízda je vymezena místem nástupu a časem: Stříbrné Hory v 06:40 hodin, rešov 06:55 hodin, Dobřečov 07:10 hodin. Odpolední jízda je vymezena místem nástupu autobusová zastávka Horní Město a časem: do Rešova v 14:50 a v 16:05 hodin, do Dobřečova v 15:10 a v 16:25 hodin, do Stříbrných Hor v 15:20 a v 16:35 hodin. Rodičům se doporučuje kontaktovat vedení dané školy a zajistit si pro své školáky potvrzení o návštěvě školy, aby byli na 4. září 2023 připraveni!!!
  Děkujeme, za obec Horní Město Bc. Kamil Mach, starosta obce!

  knihovnaMěstská knihovna Rýmařov pořádá exhibiční soutěž "Slam Poetry", v úterý 19. září 2023 v 17:00 hodin. Vystoupí: Anatol Svahilec, Pan Fenek, Kari, Jura Juráň. 

  Logo muzeumMěstské muzeum Rýmařov a Galerie Pranýř vás zvou na výstavu fotografií MIROSLAVA GLACNERA s názvem KOSTELY KRÁSNÉ A VZÁCNĚ OTEVŘENÉ, jejíž vernisáž se uskuteční v úterý12. 9. v 17 hodin. Výstava probíhá v rámci Dnů evropského dědictví a potrvá do 29. 10. 

   

   

  Logo muzeumMěstské muzeum Rýmařov a Galerie Octopus vás zvou na výstavu kreseb, koláží, asambláží a objektů významného surrealistického výtvarníka a filmaře JANA ŠVANKMAJERA nesoucí název NEPŘÍRODOPIS, která bude k vidění od 2. 9. do 29. 10. 2023. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 9. 9. v 16 hodin. Úvodní slovo pronese básník, prozaik, esejista a surrealistický teoretik FRANTIŠEK DRYJE.