Kulturní zařízení

    V poznání kraje hrají významnou roli muzea, která po léta shromažďují a odborně vyhodnocují doklady o minulosti území a lidí v něm žijících a v přehledné formě je předkládají k vidění nám, laikům. Nejen rýmařovské Městské muzeum se svými bohatými sbírkami dokládajícími vývoj osídlení, rozvoj těžby rud, textilnictví a dalších činností, s geologickými exponáty včetně venkovní kolekce jesenických hornin, ale i další muzea a také galerie v širším okolí poskytují poučení a stojí za to je navštívit.
    Na našich stránkách najdete také informaci o stálých kulturních zařízeních v Rýmařově a okolí.