Řeka Moravice - F55Geologie
  Niva Moravice je vyplněna akumulací fluviálních hlinitopísčitých sedimentů, v čočkách s organickou příměsí. Údolní svahy jsou pokryly deluviálními hlínami na podkladu flyšových kulmských hornin andělskohorského souvrství s převahou fylitizovaných prachovců a břidlic, jen místy s mocnějšími polohami drob.

  Květena
  Většinu plochy nivy na pravém břehu řeky porůstají mokřadní vrbiny, březiny a olšiny. Zachovalé travní porosty lze jako sukcesní stadia řadit do svazu Calthion. Na méně podmáčených místech jsou to vysokobylinné louky asociace Cirsietum rivularis s pcháčem potočním (Cirsium rivulare), hrachorem lučním (Lathyrus pratensis), psárkou luční (Alopecurus pratensis), metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa) a dalšími druhy. Na nejvlhčích místech jsou vyvinuty fytocenózy asociace Scirpetum sylvatici se skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), blatouchem bahenním (Caltha palustris), stařincem potočním (Tephroseris crispa) a dalšími druhy. Značnou plochu zaujímají také porosty asociace Lysimachio vulgaris-Filipenduletum s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris), kyprejem obecným (Lythrum salicaria) a svízelem bahenním (Galium palustre). Na dlouho nekosených plochách na samotném břehu Moravice se místy rozrostly souvislejší porosty třtiny šedavé (Calamagrostis canescens). Porosty náletových dřevin tvoří olšiny s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a vrbiny s vrbou křehkou (Salix fragilis) a vrbou pětimužnou (S. penrandra). Zajímavým útvarem jsou staré solitérní keře nebo skupiny keřů vrby popelavé (Salix cinerea). Vzácným, nikoliv však porostotvorným druhem je vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), která se udržuje ve stabilní populaci. K dalším ochranářsky cenným druhům rostlin patří vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), rostoucí v omezené populaci v jižní části rezervace, olešník kmínolistý (Selinum carvifolia) a řebříček bertrám (Achillea ptarmica), na některých nekosených loukách oměj pestrý (Aconitum variegatum) a oměj vlčí (A. vulparia). Pod starými olšemi a kleny v břehových porostech rostou udatna lesní (Aruncus vulgaris), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilcgifolium) a pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius). Na zrašelinělých místech ve střední části nivy místy najdeme kvetoucí violku bahenní (Viola palustris), prstnatec májový (Dacrylorhiza majalis) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica).

  Zvířena
  Pestrost biotopů skýtá vhodné podmínky pro řadu skupin živočichů. V toku Moravice žije početná populace mihule potoční (Lampctra planeri) a vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus). V tůních můžeme najít čolka horského (Triturus alpestris). Hnízdí a protahuje tudy množství ptáků. Při každoročním kroužkováni v letech 1988-1995 bylo zjištěno 80 druhů. Mezi chráněné patří např. včelojed lesní (Pernis aviporus), ostříž lesní (Falco subbuteo), výr velký (Bubo bubo), dudek chocholatý (Upupa cpops), ledňáček říční (Alcedo acthis), krutihlav obecný (Jynx torquilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), slavík modráček (Luscinia svecica) nebo kos horský (Turdus torquatus).

  Využití
  Většina luk byla v minulosti pravidelně obhospodařována, v současnosti je kosena jen malá část spadající do rezervace. V letech 1998-2000 byly na přítocích z okolních polí provedeny rozsáhlé protierozní úpravy, které omezují eutrofizaci luk splachy z přilehlých polí.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

  Aktuality

  • Mimořádné komentované prohlídky textilky Hedva Český brokát v Rýmařově pro rok 2020

   Termíny pro vstup na mimořádné komentované prohlídky v budově textilky Hedva Český brokát na Opavské ulici v Rýmařově:

   10. 6. 2020, 24. 6. 2020, 7. 7. 2020, 21. 7. 2020, 11. 8. 2020, 25. 8. 2020, 15. 9. 2020, 30. 9. 2020

   Nutná rezervace předem na tel. č. 554212381 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

    
  • Výtvarný kurz

   Sobotní kurz kresby a malby pro dospělé začátečníky i pokročilé, pro učitele výtvarné výchovy, pro studenty pedagogických fakult pod názvem Akvarel se uskuteční 25. dubna 2020 ve Středisku volného času Rýmařov.

    
  • Březnová disco párty

   14. března 2020 ve 20:30 hodin se můžete opět těšit na Březnovou disco párty v restauraci U Hrozna v Edrovicích u Rýmařova. Pro všechny ženy a dívky je připravena malá pozornost, protože bylo MDŽ. Rezervace: tel.: 777 786 649, 774 460 712, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

    
  • Koncert rockových skupin

   23. května 2020 ve 20 hodin se uskuteční koncert rockových skupin Loco Loco, Key features  a Demage v reszuraci U Hrozna v Edrovicích u Rýmařova. Vstupné 130,- Kč. Vstupenky v prodeji přímo v restauraci U Hrozna.

    
  • Mediální obezřetnost aneb kritické myšlení pro seniory

   Městská knihovna Rýmařov zve seniory 15. dubna 2020 v 9:30 hodin na přednášku "Mediální obezřetnost aneb kritické myšlení pro seniory". Přednáší ing. Zdeněk Svoboda, CSc., Nadační fond Lepší senior. Jazyková učebna (2. podlaží), ul. Julia Sedláka 18, Rýmařov. 

  regioncartmapaanketa_120x120Rodinne Jesenikyregtim_bannerovocne_stezky

  Rýmařovsko