Rašelinné louky - F49Geologie
  Skalní podklad tvoří horniny bedřichovské kry desenské klenby. Převažují drobné okaté až drobnozrnné břidlice. Drobné enklávy kvarcitů a grafitických fylitů jsou torzy devonského pláště. Půdy jsou zde většinou  písčitohlinité, silně zamokřené.

  Květena
  Na rašelinné louce rostou druhy typické pro stabilně podmáčená stanoviště, mj. ostřice obecná (Carex nigra), ostřice zobánkatá (C. rostrata), ostřice prosová (C. panicea) s rašeliníky (Sphagnum sp.), klikvou bahenní (Oxycoccus palustris), nepočetnou populací rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifblia), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis) a prstnatcem listenatým (D. longebracteata). Ojediněle zde roste vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), početně sílí populace všivce ladního (Pedicularis sylvatica), hojný je kamzičník rakouský (Doronicum austriacum). Ještě v šedesátých letech 20. století zde rostl hořec jarní (Gentiana verna). Obvodové sušší části byly uměle zalesněny smrkem ztepilým (Picea abies), olší lepkavou (Alnus glutinosa) a borovicí lesní (Pinus sylvestris).
  ZvířenaChřástal polní - F50
  Pstruží potok je vhodným biotopem pro avifaunu. Hnízdí zde chřástal polní (Crex crex) a do roku 1987 se vyskytovala zbytková populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix). Běžně hnízdí pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), objevuje se hýl rudý (Carpodacus erythrinus) a spousta dalších drobných pěvců. Na tahu se pravidelně vyskytuje sluka lesní (Scolopax rusticola). Poměrně hojný je čolek horský (Trirurus alpestris), skokan hnědý (Rana temporaria), objevují se mj. zmije obecná (Vipera berus) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Podrobný zoologický průzkum území zatím neproběhl.

   Využití
  V rámci řízeného vývoje je sušší část kosena, na ostřicovomechových loučkách jsou redukovány náletové dřeviny. Početnost populace rosnatky okrouhlolisté byla posílena odstraněním drnu z nevelké plochy.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

  Aktuality

  • Velikonoce v penzionu Chata Na Mlýně

   Penzion Chata Na Mlýně v Horním Městě vás srdečně zve na "Velikonoce na Mlýně", v sobotu 8. 4. 2023 od 11:00 hodin. Pro děti je připravena soutěž o nejhezčí obrázek na téma "Velikonoce" a opékání špekáčků, dospělí se mohou těšit na grilovaná žebra a soutěž o karton piv v pletení velikonoční pomlázky. Občerstvení bude zajištěno po celou dobu. Těšíme se na vás.

    
  • Veselé Velikonoce v muzeu Lomnice

   Muzeum v Lomnici otevřeno dne 8. 4. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin. Těšit se můžete na velikonoční zvyky, pletení pomlázky, ...

    
  • IV. Velikonoční jarmark

   Dne 7. 4. 2023 od 10 hod. vás Horské lázně Karlova Studánka srdečně zvou na Velikonoční jarmark v areálu lázní. Můžete se těšit na dílničky pro děti, lukostřelbu, projížďky na koních. Nebudou chybět stánky s regionálními produkty a k tomu zahraje cimbálovka. Od 20 hod. proběhne hudební pořad ve velké jídelně. Jste srdečně vítání. Více info na https://www.facebook.com/inforymarov

    
  • Velikonoce v Rýmařově

   Dne 6. 4. 2023 od 9 hod. se bude konat Velikonoční den na náměstí v Rýmařově. Budete moci nakoupit na tradičních farmářských trzích, proběhnou nějaké aktivity nejen pro děti, uvidíte ovce ze Stránského, budou se plést velikonoční pomlázky, představí se Klaun Family a v 16:30 hod. zahraje cimbálová muzika Réva. Bude to pěkný program, tak určitě přijďte nasát trochu jarní atmosféry. Více info na https://www.facebook.com/inforymarov

    
  • Státní zámek Janovice u Rýmařova

   Návštěvnický okruh: Svět "JANOVICKÝCH" HARRACHŮ - Základní vstupné 120,- Kč; Děti (6 - 17) 40,- Kč; Mládež (18 - 24), senioři 65+, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 100,- Kč; děti do 6 let (0 - 5) zdarma. Součástí prohlídky je výstava fotografií Petra Šimčíka "Zákaz vstupu" a výstava dětských prací. Provozní doba: Duben so - ne 11- 14 hodin; květen (út - pá na zavolání) so - ne 10 - 15 hodin;  červen - září út - ne 10 - 15 hodin; říjen so - ne 10 - 15 hodin. Pozn. Státní svátky OTEVŘENO. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu! www.zamek-janoviceurymarova.cz

  anketa_120x120