Rašelinné louky - F49Geologie
  Skalní podklad tvoří horniny bedřichovské kry desenské klenby. Převažují drobné okaté až drobnozrnné břidlice. Drobné enklávy kvarcitů a grafitických fylitů jsou torzy devonského pláště. Půdy jsou zde většinou  písčitohlinité, silně zamokřené.

  Květena
  Na rašelinné louce rostou druhy typické pro stabilně podmáčená stanoviště, mj. ostřice obecná (Carex nigra), ostřice zobánkatá (C. rostrata), ostřice prosová (C. panicea) s rašeliníky (Sphagnum sp.), klikvou bahenní (Oxycoccus palustris), nepočetnou populací rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifblia), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis) a prstnatcem listenatým (D. longebracteata). Ojediněle zde roste vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), početně sílí populace všivce ladního (Pedicularis sylvatica), hojný je kamzičník rakouský (Doronicum austriacum). Ještě v šedesátých letech 20. století zde rostl hořec jarní (Gentiana verna). Obvodové sušší části byly uměle zalesněny smrkem ztepilým (Picea abies), olší lepkavou (Alnus glutinosa) a borovicí lesní (Pinus sylvestris).
  ZvířenaChřástal polní - F50
  Pstruží potok je vhodným biotopem pro avifaunu. Hnízdí zde chřástal polní (Crex crex) a do roku 1987 se vyskytovala zbytková populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix). Běžně hnízdí pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), objevuje se hýl rudý (Carpodacus erythrinus) a spousta dalších drobných pěvců. Na tahu se pravidelně vyskytuje sluka lesní (Scolopax rusticola). Poměrně hojný je čolek horský (Trirurus alpestris), skokan hnědý (Rana temporaria), objevují se mj. zmije obecná (Vipera berus) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Podrobný zoologický průzkum území zatím neproběhl.

   Využití
  V rámci řízeného vývoje je sušší část kosena, na ostřicovomechových loučkách jsou redukovány náletové dřeviny. Početnost populace rosnatky okrouhlolisté byla posílena odstraněním drnu z nevelké plochy.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

  Aktuality

  • POKLAD

   Nevíte, kam s dětmi a jak si poradit s nudou? Celoroční hra POKLAD je zábavná venkovní hra pro malé i velké. Doporučujeme vyrazit např. k zámku v Janovicích a krásnou procházkou splnit pár úkolů. Musíte jen sledovat mapku a posbírat všechny indicie vedoucí k truhle s pokladem. Podaří se vám rozluštit tajný kód k otevření truhly? Mapku naleznete na ceduli přímo před branou do zámku nebo můžete zakoupit i v našem Informačním centru v Rýmařově za 150 Kč. Více informací na www.cestickou.cz, kde najdete spoustu dalších tipů na podobné hledačky v okolí.

    
  • Pozor! Oprava silnice!

   ‼️POZOR, POZOR‼️

   ⚠️Rekonstrukce příjezdové cesty na Praděd! Budou omezeny autobusy mezi Hvězdou a Ovčárnou. Více info na: https://www.ssmsk.cz/index.php/8-aktuality/1902-prijezdova-cesta-na-praded-se-bude-rekonstruovat-kvuli-praci-budou-omezeny-autobusy-mezi-hvezdou-a-ovcarnou https://www.msk.cz/cs/media/tiskove_zpravy/tiskova-zprava-_-prijezdova-cesta-na-praded-se-bude-rekonstruovat--kvuli-pracim-budou-omezeny-autobusy-mezi-hvezdou-a-ovcarnou-11879/

    
  • Den dětí s Klaun family

   Dne 3. 6. 2022 od 16 hod. se můžete těšit na Den dětí s Klaun family na multifunkčním hřišti v Dolní Moravici. Na programu bude klaunská show, opékání špekáčků, občerstvení pro děti i dospělé zajištěno. Děti se mohou povozit koníkovi po 18 hodině. Určitě přijďte.

    
  • Kolotoč príma pohádek

   Pojďme všichni oslavit svůj Den dětí o víkendu 28. a 29. 5. 2022 v prostorách hradu na akci s názvem KOLOTOČ PRÍMA POHÁDEK, aneb Den dětí na zakletém hradě. Pojďte se podívat a pobavit se s našimi účinkujícími. Druhá letošní akce na hradě Sovinec bude věnována všem dětem. A to jak těm malým, tak i těm dospělým, jelikož stále jsme dětmi svých rodičů. Na skvělou akci jsme pozvali samé skvělé účinkující, třeba cirkusového klauna, kejklíře a akrobata SLÁVKA NAČUNAJEVA, jenž bude nejen žonglovat, ale i Krotit divokého mustanga. Opět po roce přivítáme na Sovinci jihočeské rodinné divadlo JÁ TO JSEM se svým principálem VÍŤOU MARČÍKEM jr. a vystoupí se svými pohádkami Pinocchio a Velká potopa. Ke každé akci na hradě také ale patři i rytíři, šermíři. Proto jsme rádi, že za námi dorazí i skupina historického šermu BERENDAL s příběhy Posezení s králem a Útěk. A pro ty nejmenší vytáhneme opět náš Pohádkový kufr se spoustou pohádek. Nebude chybět ani Sokolnický dvorec s dravými ptáky, které si budete moci i vyfotit na ruce a vyslechnout si od sokolníka zajímavosti, které třeba ještě nevíte. Na všech nádvořích se budete moci proplétat mezi stánky s různým sortimentem předmětů okrasných, užitkových, uměleckých, kovových, dřevěných, voskových, zvučných i hlučných, voňavých i sladkých, chutných a všelijakých dalších. Po oba dva dny jsou připraveny prohlídky interiéru hradu s průvodcem a otevřena bude i vyhlídková věž. Brány hradu se otevřou vždy od 9:00 do 18:00 hod.

    
  • Dětský den a kácení máje

   Dne 28. 5. 2022 od 15 hod. se můžete se svými děti těšit na perný Dětský den na fotbalovém hřišti v obci Ryžoviště. Bude se také kácet májka. Nebude chybět skákací hrad a diskotéka pro děti a různé štafetové soutěže. Občerstvení zajištěno.

  anketa_120x120