U cesty od chaty Čokoládka na Rabštejn - odpočívadlo

    Odpočívadlo od Čokoládovky na RabštejnOdpočívadlo u vrstevnicové cesty v nadmořské výšce 800 m n. m. od chaty Čokoládka západně od Žďárského potoka k Rabštejnu, na jižním svahu kóty 849 m n. m., ve vzdálenosti 2,3 km po cestě od chaty. Výhled směrem k jihu na Rabštejn a okolní les zčásti omezen vzrostlými stromy.