U loupežníka (740 m n. m.) - odpočívadlo

    Odpočívadlo U loupežníkaSeverně od Staré Vsi, na západní straně cesty vedoucí ze Staré Vsi k bývalé chatě Alfrédka podél Stříbrného potoka od odbočky u pily ve Staré Vsi je zastřešené odpočívadlo.