Bývalá Poštovní chata na Pradědu

    Na starých pohlednicích a fotografiích můžeme vidět v blízkosti kamenné rozhledny na Pradědu  také budovu dnes už neexistující Poštovní chaty.

    Chata vznikla v období 2. světové války, kdy se do oblasti nastěhovala německá armáda. Přibyla zde vojenská meteorologická stanice a v průběhu roku 1942 také turistická tzv. „Poštovní chata", kterou vystavěli totálně nasazení čeští dělníci a polští a ruští váleční zajatci (investorem bylo Ředitelství pošt v Opavě). Jako turistická však byla chata užívána zřejmě až po válce.
    Ještě v 60. letech minulého století byla v provozu restaurace v Poštovní chatě, v poschodí pak sídlili meteorologové a Horská služba. S rozvojem televizního vysílání se však stále naléhavěji dostávala do popředí výstavba televizního vysílače, který by současně sloužil i jako vyhlídková věž a poskytoval další služby turistům. Předchůdcem dnešního vysílače pak byla bizarní dřevěná konstrukce, ověšená příjmovými i vysílacími parabolami, postupně se rozšiřující s růstem potřeb televizního vysílání. Obě stavby pak byly odstraněny.