Bývalá chata Vřesová Studánka

    Na východním svahu Červené hory (1337 m n. m.) v severovýchodní části hlavního hřebene Hrubého Jeseníku, na červeně značené turistické cestě z Červenohorského sedla na Keprník a Šerák, cca 3,5 km severozápadně od Červenohorského sedla, je pramen vody, který byl podle pověsti považován za léčivý.

    První dřevěný útulek pro turisty v nadmořské výšce 1313 m n. m. zde vznikl v roce 1892, po požáru byla na jeho základech postavena nová chata. V roce 1921 došlo v důsledku přívalu vod v prudké bouři k sesuvům půdy a byly narušeny základy kostelíku z let 1844 - 1850, ten byl v roce 1926 zbořen a později byl postaven nový kostel ze dřeva. V r. 1946 vyhořel a již nebyl obnoven. Chata v poválečném období chátrala a v roce 1988 byla zbourána. Dnes tedy již z malebných staveb známých z dobových pohlednic nezbylo nic, v místě je pouze přístřešek nad pramenem „léčivé vody".