Geologie
  PP lávový proud u Meziny - F86Venušina sopka je pozůstatkem denudovaného stratovulkánu - smíšené sopky. Těžbou kamene značně zdevastované temeno vrchu je zbytkem nasypaného kužele, tvořeného vulkanoklastickým materiálem - zejména tufy. Během aktivity vulkánu byla explozivní činnost několikrát vystřídána fázemi efuzivními. K výlevům láv docházelo ve směru svažujícího se předvulkanického georeliéfu - převážně k severu a východu. Vrtným průzkumem na severovýchodním úbočí sopky byly nad sebou zjištěny tři lávové proudy oddělované polohami vulkanoklastik. V čelních částech lávových proudů byly založeny poměrně rozsáhlé lomy. Zatímco severněji situovaný (Natherův) lom je již dlouho opuštěn, hornina těžená v jižněji položeném lomu byla donedávna využívána k výrobě kvalitního štěrku. Čela lávových proudů zřejmě vyplnila část někdejšího koryta Černého potoka, jak dokládá nález fluviálních štěrků v podloží čediče v Natherově lomu. V obou lomech lze podle texturních znaků horniny rozlišit dva časově následné výlevy nad sebou. V prostoru mezi oběma lomy byly při bázi lávového pokryvu objeveny chodbovité dutiny dlouhé až 30 metrů. Jižní lom (areál chráněného území) je pozoruhodný zejména dobře vyvinutou sloupcovitou odlučností, charakteristickou pro čedičové horniny. Sloupce o průměru několika decimetrů mají šestihranný, vzácněji pětihranný průřez. Podle orientace sloupců je možno identifikovat předefuzivní reliéf deprese, kterou lávový proud vyplnil. Zatímco ve střední části lomové stěny jsou vertikální, v severozápadní stěně se stáčejí mírně šikmo, přičemž zachovávají kolmou orientaci k bázi proudu. V některých partiích se projevuje výrazná lavicovitá odlučnost, kolmá ke sloupcovité. Ve zvětrávací zóně při povrchu pak dochází k rozpadu horniny za vzniku kulovitých balvanů. Vzácnější formou je tzv. bobovitý čedič, jehož kuličky dosahují jen centimetrových rozměrů. Petrograficky je zdejší hornina nefilinický bazanit s přechody k olivinickému nefelinitu popř. limburgitu. Jedná se o černošedou, místy světleji šedou horninu, někdy v nafialovělých odstínech. Texturu má více nebo méně pórovitou, strukturu porfyrickou, v základní hmotě afanitickou. Okem lze rozeznat drobné vyrostlice olivínu, někdy také augitu a magnetitu. Radiometricky určené stáři horniny činí zhruba 1,8 miliónu let a odpovídá spodnímu pleistocénu.

  Květena
  Opuštěný lom zarůstá různě pokročilými sukcesními stadii: na balvanité suti na úpatí lomových stěn rostou běžné pionýrské dřeviny, především bříza bělokorá (Betula pendula) a vrba jíva (Salix caprea), hojný je modřín opadavý (Larix decidua). Na neobhospodařované půdě nad horní hranou lomu se v degradujících lučních fytocenózách svazu Arrhenatherion objevují některé v okolí méně běžné teplomilné druhy, např. jetel ladní (Trifolium campestre), mochna stříbrná (Potentilla argcntea), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum). Ve štěrku na dně lomu byla nalezena malá populace ohroženého bělolistu rolního (Logfia arvensis).

  Zvířena
  Zoologický průzkum této lokality zatím nebyl proveden.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

   

  .

  Aktuality

  • POKLAD

   Nevíte, kam s dětmi a jak si poradit s nudou? Celoroční hra POKLAD je zábavná venkovní hra pro malé i velké. Doporučujeme vyrazit např. k zámku v Janovicích a krásnou procházkou splnit pár úkolů. Musíte jen sledovat mapku a posbírat všechny indicie vedoucí k truhle s pokladem. Podaří se vám rozluštit tajný kód k otevření truhly? Mapku naleznete na ceduli přímo před branou do zámku nebo můžete zakoupit i v našem Informačním centru v Rýmařově za 150 Kč. Více informací na www.cestickou.cz, kde najdete spoustu dalších tipů na podobné hledačky v okolí.

    
  • Pozor! Oprava silnice!

   ‼️POZOR, POZOR‼️

   ⚠️Rekonstrukce příjezdové cesty na Praděd! Budou omezeny autobusy mezi Hvězdou a Ovčárnou. Více info na: https://www.ssmsk.cz/index.php/8-aktuality/1902-prijezdova-cesta-na-praded-se-bude-rekonstruovat-kvuli-praci-budou-omezeny-autobusy-mezi-hvezdou-a-ovcarnou https://www.msk.cz/cs/media/tiskove_zpravy/tiskova-zprava-_-prijezdova-cesta-na-praded-se-bude-rekonstruovat--kvuli-pracim-budou-omezeny-autobusy-mezi-hvezdou-a-ovcarnou-11879/

    
  • Den dětí s Klaun family

   Dne 3. 6. 2022 od 16 hod. se můžete těšit na Den dětí s Klaun family na multifunkčním hřišti v Dolní Moravici. Na programu bude klaunská show, opékání špekáčků, občerstvení pro děti i dospělé zajištěno. Děti se mohou povozit koníkovi po 18 hodině. Určitě přijďte.

    
  • Kolotoč príma pohádek

   Pojďme všichni oslavit svůj Den dětí o víkendu 28. a 29. 5. 2022 v prostorách hradu na akci s názvem KOLOTOČ PRÍMA POHÁDEK, aneb Den dětí na zakletém hradě. Pojďte se podívat a pobavit se s našimi účinkujícími. Druhá letošní akce na hradě Sovinec bude věnována všem dětem. A to jak těm malým, tak i těm dospělým, jelikož stále jsme dětmi svých rodičů. Na skvělou akci jsme pozvali samé skvělé účinkující, třeba cirkusového klauna, kejklíře a akrobata SLÁVKA NAČUNAJEVA, jenž bude nejen žonglovat, ale i Krotit divokého mustanga. Opět po roce přivítáme na Sovinci jihočeské rodinné divadlo JÁ TO JSEM se svým principálem VÍŤOU MARČÍKEM jr. a vystoupí se svými pohádkami Pinocchio a Velká potopa. Ke každé akci na hradě také ale patři i rytíři, šermíři. Proto jsme rádi, že za námi dorazí i skupina historického šermu BERENDAL s příběhy Posezení s králem a Útěk. A pro ty nejmenší vytáhneme opět náš Pohádkový kufr se spoustou pohádek. Nebude chybět ani Sokolnický dvorec s dravými ptáky, které si budete moci i vyfotit na ruce a vyslechnout si od sokolníka zajímavosti, které třeba ještě nevíte. Na všech nádvořích se budete moci proplétat mezi stánky s různým sortimentem předmětů okrasných, užitkových, uměleckých, kovových, dřevěných, voskových, zvučných i hlučných, voňavých i sladkých, chutných a všelijakých dalších. Po oba dva dny jsou připraveny prohlídky interiéru hradu s průvodcem a otevřena bude i vyhlídková věž. Brány hradu se otevřou vždy od 9:00 do 18:00 hod.

    
  • Dětský den a kácení máje

   Dne 28. 5. 2022 od 15 hod. se můžete se svými děti těšit na perný Dětský den na fotbalovém hřišti v obci Ryžoviště. Bude se také kácet májka. Nebude chybět skákací hrad a diskotéka pro děti a různé štafetové soutěže. Občerstvení zajištěno.

  anketa_120x120