Rýmařovsko je územím s výjimečně členitým  terénem s výškovým rozdílem takřka 1 100 m - od údolní nivy říčky Oslavy ve Valšovském Dole (část obce Jiříkov) v nejjižnější části území s výškou kolem 400 m n.m. po skoro třicet kilometrů vzdálený vrchol Pradědu ve výšce 1491 m n.m. K velké rozmanitosti a zajímavosti krajiny přispívá skutečnost, že území zasahuje do několika geologických a horopisných celků s rozdílnými geomorfologickými a vegetačními charakteristikami. Mozaiku krajinných typů dotváří také různý způsob a intenzita využívání přírody v minulosti a v současnosti.

  Hrubý Jeseník od severuDominantní postavení zaujímá mohutný masív Hrubého Jeseníku, budovaný převážně přeměněnými horninami tzv. silesika, se svými zaoblenými vrcholy a  často velmi strmými srázy a údolími. Významné jsou morfologické tvary a útvary formované posledním ledovým a poledovým obdobím, včetně hluboce zařezaných horských údolí, kaskád a vodopádů. Tato období zanechala svoji výraznou stopu na rostlinných společenstvech a dnes se na území Hrubého Jeseníku můžeme setkat s unikátními svědky vývoje od bezlesé tundry k rozvoji lesních společenstev až do nadmořských výšek kolem 1200 - 1300 m. Různorodé podmínky pro život jsou také příčinou značné druhové rozmanitosti fauny, zejména nižších forem, ale i ptactva a savců.

  Obdobně lze v Jeseníkách sledovat velkou rozmanitost podnebí a velké rozdíly naNízký Jeseník poměrně krátké vzdálenosti. Velké množství sněhu ve vyšších polohách umožňuje provozovat zimní sporty. Specifickým územím jsou nejvyšší partie hor, které mají velmi drsné klima a jsou i významným předělem v počasí.

  Území na východ od linie Stará Ves  - Andělská Hora náležející Nízkému Jeseníku má výrazně odlišný charakter. Je budováno sedimenty spodnokarbonského moře a pro reliéf se střední nHraběšická hornatinaadmořskou výškou kolem 500 m jsou charakteristické široce zaoblené hřbety s plochými údolími. Charakter krajiny je významně poznamenán využíváním člověkem od středověku po dnešek.

  Do jihozápadní části Rýmařovska zasahuje členitá a hojně zalesněná Hraběšická hornatiny, součást Hanušovické vrchoviny.

   

  Aktuality

  • Kino SVČ Rýmařov na měsíc prosinec 2023

   Program kina SVČ Rýmařov na měsíc prosinec 2023 najdete zde: https://www.kinorymarov.cz

    
  • Rozsvícení vánočního stromku v Horním Městě

   V sobotu 2. 12. 2023 se můžete těšit na rozsvícení vánočního stromku v 16:00 hodin ve Skalách u Špice a v 17:00 hodin v Horním Městě u obecního úřadu. Podívat se můžete také na betlém v životní velikosti v Horním Městě, zazpívat si koledy, dát si svařené víno a děti se mohou těšit na balíčky s překvapením.

    
  • Adventní zámek s výstavou českých betlémů

   Státní zámek Janovice u Rýmařova vás zve na akce v Adventním čase, které budou probíhat ve dnech 9. - 10. 12. a 16. - 17. 12. 2023 takto:  9. a 10. 12. 2023 vždy v 11:00 a 13:00 hodin na pohádky od Lenky (loutkové divadlo). 9. 12. 2023 od 12:00 do 14:00 hodin se můžete těšit na Historic Quartet (žesťové kvarteto). V další den 16. 12. 2023 od 14:00 hodin na vás čeká smíšený pěvecký sbor Vox Montana. A 17. 12. 2023 od 14:00 hodin vám zahraje a zazpívá vokálně-instrumentální soubor Variace. Ve vnitřních prostorách zámku: stylové občerstvení, prodej adventních věnců, vánočních svícnů a drobných dárků. Vstupné: 60,- Kč.

    
  • Vánoční dílničky v Břidličné

   Společenský dům Břidličná a komise kultury a sportu města Břidličná zve všechny děti i dospělé na "Vánoční dílničky", v neděli 3. 12. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin. Tvoření z kartonů, nůžky a pravítkka s sebou!!!

    
  • Adventní koncert v Břidličné

   Komise kultury a sportu města Břidličná vás srdečně zve na ADVENTNÍ KONCERT, který se koná v neděli 10. 12. 2023 od 17:00 hodin v kostele sv. Tří králů v Břidličné. Účinkují: Radim Schwab, Dětský sbor ZŠ Břidličná, Pěvecký sbor Bernardini. Čaj s rumem zdarma, vstupné dobrovolné!

  anketa_120x120