Geologie
  Chráněné území je z větší části pokryto suťovitými svahovými hlínami, popř. eluvii podložních hornin. V nich převládají hrubě lavicovité drobové polohy ve flyšové sedimentaci hornobenešovského souvrství moravskoslezského kulmu.

  Květena
  Jádro rezervace tvoří původní rašelinné smrčiny asociací Mastigobryo-Piceetum a Equiseto-Piceetum se PR Panské louky - pralesní charakter - F65zachovalými autochtonními smrky. V druhově poměrně chudémMokřady v PR Panské louky - F65 podrostu nacházíme třtinu chloupkatou (Calamagrostis villosa), kapraď samec (Dryopteris filixmas), papratku samicí (Athyrium filixfemina) a borůvku černou (Vaccinium myrtillus). Místy se objevují žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegifolium), kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum) a stařinec potoční (Tephroseris crispa). Na rašelinných loučkách se udržuje malá populace mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus).

  Zvířena
  Fauna není dostatečně prozkoumána. V 60. letech probíhala malakozoologická inventarizace (tzn. zaměřená na měkkýše), která nalezla bohaté lesní společenstvo středních až horských poloh na zachovalých stanovištích. V roce 1988 byl proveden hydrobiologický průzkum, který prokázal velkou druhovou pestrost vodní fauny.

  Lesnictví
  Přirozené, převážně smrkové porosty jsou diferencované věkem, výškou i tloušťkou, poměrně řídké, ve stáří do 160 let. Místy najdeme exempláře o průměru přes 100 cm ve výčetní výšce.

  Využití
  Staré smrky jsou ponechány, je podporováno jejich přirozené zmlazení. V letech 1998-2000 proběhly pokusy o obnovení původních (nyní zarostlých) rašelinných louček. Lesy ČR, s.p., vykácely vrbové nálety a vzniklé bezlesí udržují kosením.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

  Aktuality

  • Čaj o páté

   Městská knihovna Rýmařov Vás zve na na Čaj o páté do galerie U Stromu poznání, dne 2. listopadu 2017  v 17 hodin, kde můžete zhlédnout výstavu ilustrací a keramiky Dagmar Mathonové. Výstava potrvá do 30. listopadu 2017, výstava je prodejní.

    
  • Setkání seniorů a jubilantů

   Obec Stará Ves u Rýmařova Vás srdečně zve na "Setkání seniorů a jubilantů" 24. listopadu 2017 v 17 hodin v kulturním domě. Program: přivítání hostů, vystoupení skupiny TS Neila Annidia, SVČ Rýmařov, blahopřání jubilantům, k tanci a poslechu Vám bude hrát pan Kováč z Rýmařova. 

    
  • Přednáška "Zaniklá obec Josefová"

   Městské muzeum Rýmařov zve na přednášku pana Mgr. Pavla Mareše o zaniklé obci Josefová, ve čtvrtek 26. října 2017 v 18 hodin v muzeu.

    
  • Jaromír Nohavica

   MD Rýmařov oznamuje, že předprodej na koncert Jaromíra Nohavici, který bude zahájen dne 16.října 2017 v Informačním centru na náměstí v Rýmařově, bude z důvodu velkého zájmu omezen  na 2 lístky na osobu!!! Majitelé adoptovaných sedaček si mohou lístky zakoupit přednostně již od pondělí 9.října 2017 do pátku 13.října 2017. Prodej pro majitele adoptovaných sedaček je omezen na 1 sedačka se slevou 15 % + 1 sedačka za standartní cenu. Rezervace na vstupenky neprovádíme. Vstupné je 350,- Kč.

    
  • Hofmistrova závěť na hradě Sovinci

   Dne 28. a 29. října 2017 se můžete těšit na slavnostní ukončení sezóny na hradě Sovinci, akcí "Hofmistrova závěť". Po oba dny od 9:10 do 18:00 hodin. Info: www.sovinec.cz, 725 577 726

  regioncartmapaanketa_120x120Rodinne Jesenikyregtim_bannerovocne_stezky

  Rýmařovsko