Geologie
  Chráněné území je z větší části pokryto suťovitými svahovými hlínami, popř. eluvii podložních hornin. V nich převládají hrubě lavicovité drobové polohy ve flyšové sedimentaci hornobenešovského souvrství moravskoslezského kulmu.

  Květena
  Jádro rezervace tvoří původní rašelinné smrčiny asociací Mastigobryo-Piceetum a Equiseto-Piceetum se PR Panské louky - pralesní charakter - F65zachovalými autochtonními smrky. V druhově poměrně chudémMokřady v PR Panské louky - F65 podrostu nacházíme třtinu chloupkatou (Calamagrostis villosa), kapraď samec (Dryopteris filixmas), papratku samicí (Athyrium filixfemina) a borůvku černou (Vaccinium myrtillus). Místy se objevují žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegifolium), kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum) a stařinec potoční (Tephroseris crispa). Na rašelinných loučkách se udržuje malá populace mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus).

  Zvířena
  Fauna není dostatečně prozkoumána. V 60. letech probíhala malakozoologická inventarizace (tzn. zaměřená na měkkýše), která nalezla bohaté lesní společenstvo středních až horských poloh na zachovalých stanovištích. V roce 1988 byl proveden hydrobiologický průzkum, který prokázal velkou druhovou pestrost vodní fauny.

  Lesnictví
  Přirozené, převážně smrkové porosty jsou diferencované věkem, výškou i tloušťkou, poměrně řídké, ve stáří do 160 let. Místy najdeme exempláře o průměru přes 100 cm ve výčetní výšce.

  Využití
  Staré smrky jsou ponechány, je podporováno jejich přirozené zmlazení. V letech 1998-2000 proběhly pokusy o obnovení původních (nyní zarostlých) rašelinných louček. Lesy ČR, s.p., vykácely vrbové nálety a vzniklé bezlesí udržují kosením.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

  Aktuality

  • Oldies párty

   V sobotu 20. ledna 2018 se můžete těšit na první "Oldies párty" v restauraci U Hrozna. Přijďte to s námi oslavit a pořádně si zatančit. Od 21. hodiny nám zahraje Dj Láďa Bortl. Rezervace: 777 786 649, 774 460 712

    
  • Lyžuješ? Závoď!

   Dne 20. - 21. ledna 2018 se můžete zúčastnit s ČT SPORT lyžařských závodů ve Ski Aréně Karlov pod Pradědem. 9:00 - 12:00 registrace, 9:30 - 13:00 kvalifikační jízdy, 13:15 - 13:30 finálové jízdy dětí, 13:30 - 14:00 finálové jízdy dospělých, 14:00 - 14:15 vyhlášení vítězů. Součástí je také dětský závod HVĚZDIČKA.

    
  • Stužkovací ples 2018

   Gymnázium a SOŠ Rýmařov zve na "Stužkovací ples 2018" 10. února 2018. Stužkování v 18 hodin, zahájení plesu v 19:30 hodin.

    
  • Malby, kresby, bestie Miroslava Šnajdra ml.

   Městské muzeum Rýmařov, Galerie Octopus vás zvou na výstavu Miroslava Šnajdra ml. "Malby, kresby, bestie", v době od 3. do 28. února 2018. Vernisáž se uskuteční 3. února 2018 v 16 hodin.

    
  • Méně známý znak Rýmařova

   Městské muzeum Rýmařov pořádá přednášku "Méně známý znak Rýmařova" 15. února 2018 v 18 hodin. Přednáší Petr Balcárek, PH. D.

  regioncartmapaanketa_120x120Rodinne Jesenikyregtim_bannerovocne_stezky

  Rýmařovsko