Geologie
  Chráněné území je z větší části pokryto suťovitými svahovými hlínami, popř. eluvii podložních hornin. V nich převládají hrubě lavicovité drobové polohy ve flyšové sedimentaci hornobenešovského souvrství moravskoslezského kulmu.

  Květena
  Jádro rezervace tvoří původní rašelinné smrčiny asociací Mastigobryo-Piceetum a Equiseto-Piceetum se PR Panské louky - pralesní charakter - F65zachovalými autochtonními smrky. V druhově poměrně chudémMokřady v PR Panské louky - F65 podrostu nacházíme třtinu chloupkatou (Calamagrostis villosa), kapraď samec (Dryopteris filixmas), papratku samicí (Athyrium filixfemina) a borůvku černou (Vaccinium myrtillus). Místy se objevují žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegifolium), kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum) a stařinec potoční (Tephroseris crispa). Na rašelinných loučkách se udržuje malá populace mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus).

  Zvířena
  Fauna není dostatečně prozkoumána. V 60. letech probíhala malakozoologická inventarizace (tzn. zaměřená na měkkýše), která nalezla bohaté lesní společenstvo středních až horských poloh na zachovalých stanovištích. V roce 1988 byl proveden hydrobiologický průzkum, který prokázal velkou druhovou pestrost vodní fauny.

  Lesnictví
  Přirozené, převážně smrkové porosty jsou diferencované věkem, výškou i tloušťkou, poměrně řídké, ve stáří do 160 let. Místy najdeme exempláře o průměru přes 100 cm ve výčetní výšce.

  Využití
  Staré smrky jsou ponechány, je podporováno jejich přirozené zmlazení. V letech 1998-2000 proběhly pokusy o obnovení původních (nyní zarostlých) rašelinných louček. Lesy ČR, s.p., vykácely vrbové nálety a vzniklé bezlesí udržují kosením.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

  Aktuality

  • Mistrovství světa ve vrhu nožem a tomahawkem

   1. - 4. srpna 2018 se můžete těšit na Mistrovství světa ve vrhu nožem a tomahawkem, 21. Velkou cenu Indiana v kempu Indiana v Janovicích u Rýmařova. Podrobné informace naleznete na: www.euwestern.eu

    
  • Prohlídky kostela v Jiříkově

   Pradědova galerie u Halouzků vás srdečně zve na prohlídky kostela sv. archanděla Michaela v Jiříkově, který je rovněž součástí Pradědovy galerie. Prohlídky budou probíhat 21. - 22. 7. 2018, 11. - 12. 8. 2018, 15. . 16. 8. 2018, vždy od 14:00 do 16:00 hod., kde budete mít jedinečnou možnost, podívat se až na věž kostela. www.pradedovagalerie.cz Tel.: 731 491 633.

    
  • Technotrasa - fajné léto 2018

   Muzeum v Bruntále, p. o. Vás zve do areálu národní kulturní památky Kosárna v Karlovicích, dne 28. července 2018 od 14:00 do 18:00 hodin na akci Fajné léto. Můžete se těšit na zajímavý program pro děti, dospělé i seniory. Čekají na vás soutěže, zábavné a sportovní aktivity, možnost vyzkoušet si výrobu keramiky, vázání kytic, pletení z pedigu, kosení trávy kosou a srpem, .... Můžete ochutnat krajové speciality z kuchařky "Jak šmakuje Moravskoslezsko", podívat se na vystoupení dětské taneční skupiny a dramatické skupiny z Bruntálu a po celou dobu bude hrát a zpívat cimbálová muzika z Opavska. Navštivte expozici bydlení a lesnictví v Jeseníkách, chlév s domácími zvířaty i pravou venkovskou stodolu! Informace: 554 709 151, www.mubr.cz

    
  • Ukončení letních prázdnin

   Dne 25. - 26. 8. 2018 se můžete těšit na ukončení letních prázdnin v Pradědově galerii u Halouzků. Čeká vás velká letní show s disko párty a programem pro děti i rodiče po celý víkend. V Areálu vás čekají stanoviště se soutěžemi, každou druhou hodinu losování výherců o krásné ceny a pro všechny jedlíky nebude chybět bohaté občerstvení z naší domácí kuchyně. Celodenní program v sobotu a neděli od 10:00 do 18:00. www.pradedovagalerie.cz Tel.: 731 491 633.

    
  • Textilně-řemeslný workshop v Hedvě

   V sobotu 28. července 2018 od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin se můžete těšit na  textilně-řemeslný workshop Vladimíry Křenkové v budově Hedvy. Můžete zde vidět barvení vlny a textilu bylinami a barvivy, tkaní na tkalcovském stavu, vše si budete moct vyzkoušet a vstup je zdarma. 

  regioncartmapaanketa_120x120Rodinne Jesenikyregtim_bannerovocne_stezky

  Rýmařovsko