Rašelinné louky - F49Geologie
  Skalní podklad tvoří horniny bedřichovské kry desenské klenby. Převažují drobné okaté až drobnozrnné břidlice. Drobné enklávy kvarcitů a grafitických fylitů jsou torzy devonského pláště. Půdy jsou zde většinou  písčitohlinité, silně zamokřené.

  Květena
  Na rašelinné louce rostou druhy typické pro stabilně podmáčená stanoviště, mj. ostřice obecná (Carex nigra), ostřice zobánkatá (C. rostrata), ostřice prosová (C. panicea) s rašeliníky (Sphagnum sp.), klikvou bahenní (Oxycoccus palustris), nepočetnou populací rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifblia), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis) a prstnatcem listenatým (D. longebracteata). Ojediněle zde roste vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), početně sílí populace všivce ladního (Pedicularis sylvatica), hojný je kamzičník rakouský (Doronicum austriacum). Ještě v šedesátých letech 20. století zde rostl hořec jarní (Gentiana verna). Obvodové sušší části byly uměle zalesněny smrkem ztepilým (Picea abies), olší lepkavou (Alnus glutinosa) a borovicí lesní (Pinus sylvestris).
  ZvířenaChřástal polní - F50
  Pstruží potok je vhodným biotopem pro avifaunu. Hnízdí zde chřástal polní (Crex crex) a do roku 1987 se vyskytovala zbytková populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix). Běžně hnízdí pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), objevuje se hýl rudý (Carpodacus erythrinus) a spousta dalších drobných pěvců. Na tahu se pravidelně vyskytuje sluka lesní (Scolopax rusticola). Poměrně hojný je čolek horský (Trirurus alpestris), skokan hnědý (Rana temporaria), objevují se mj. zmije obecná (Vipera berus) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Podrobný zoologický průzkum území zatím neproběhl.

   Využití
  V rámci řízeného vývoje je sušší část kosena, na ostřicovomechových loučkách jsou redukovány náletové dřeviny. Početnost populace rosnatky okrouhlolisté byla posílena odstraněním drnu z nevelké plochy.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

  Aktuality

  • Reynkovi / Petrkov - výstava Jana Němečka

   Městská knihovna si Vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií Jana Němečka Reynkovi / Petrkov, která začne 6. září a potrvá do 4. října 2019 v Galerii U Stromu poznání. Výstavu ukončí slavnostní derniéra, o které budete informováni zvláštní pozvánkou. Vstup volný. Těšíme se na Vás!

    
  • Borůvkové hody na penzionu Hamříkova stáj

   17. a 18. srpna 2019 se můžete těšit na borůvkové hody v penzionu Hamříkova stáj v Horní Moravici. Pití: borůvkové víno, borůvková limonáda, borůvkové pivo. Hlavní jídlo: kynuté borůvkové knedlíky se šlehačkou; tvarohové knedlíky s borůvkovým přelivem; trhanec s borůvkami a javorovým sirupem; kachní stehno, borůvkové zelí, bramborové knedlíky; kančí kýta na borůvkové omáčce, opékané brambory; kuřecí roláda s borůvkovou náplní a mozzarellou, bramborová kaše. Děti se moho svézt na poníkovi za malý poplatek.  

    
  • 80. výročí vypuknutí 2. světové války

   Městské muzeum Rýmařov a Galerie Pranýř vás zve na výstavu "80. výroční vypuknutí 2. světové války" od 7. srpna do 28. září 2019.

    
  • Kurt Gebauer

   Výstava Kurta Gebauera nazvaná "Vznášené vodou" se uskuteční od 3.do 28. srpna 2019. Vernisáž se uskuteční za účasti autora v 16 hodin.

    
  • Rýmařovská Skatastrofa

   16. - 17. srpna 2019 se v areálu zámku Janovice  uskuteční akce Rýmařovská Skatastrofa. 16. 8. 2019 v 19:30 hodin - Divadlo Klauniky Brno a letní kino. 17. 8. 2019 ve 14 hodin - kapely s námi oslaví 9 let existence. (Sifon Bombs, Ladibor Danda, Allskapones Růžový Vankúš, 5Kur, Hliubina, Klec Černá kočka, Jack Crack & The Koks , Error Brygada (PL)

  regioncartmapaanketa_120x120Rodinne Jesenikyregtim_bannerovocne_stezky

  Rýmařovsko