Geologie
  Geologický podklad je tvořen mladšími devonskými sedimenty minerálně chudšími, jemně břidličnatými tuhovými fylity s vložkami křemitých břidlic a kvádrových křemenců.

  Květena
  Acidofilní společenstvo horského smrkového lesa Calamagrostio villosae-Piceetum. Převažující dřevinou je smrk ztepilý (Picea abies), v některých částech má až 10% zastoupení buk lesní (Fagus sylvatica); dále je vtroušen jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a modřín opadavý (Larix decidua). V podrostu jsou dominantní borůvka černá (Vaccinium myrtillus) a třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), na živných stanovištích převládají šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a bika lesní (Luzula sylvatica).

  Pod jelení studánkou - F42b Zvířena
  Evropsky významná lokalita s koloniemi mravenců podhorních (Formica lugubris). Nejvyšší hustota hnízd (až 21 na jeden ha) je zaznamenána v klimaxových smrčinách nedotčených těžbou. Kromě mravenců pohorních žije v rezervaci ještě deset dalších druhů. Typickými horskými druhy jsou mravenec horský (Manica rubida), mravenec Lémanův (Formica lemani) a mravenec dřevokaz (Camponotus herculeanus). Neobvyklá koncentrace mravenců trvá nejméně od počátku 90. let 20. století. Orientační ornitologický průzkum zjistil 21 ptačích druhů. Mezi dominantní patří linduška lesní (Anthus trivialis), pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a pěvuška modrá (Prunella modularis). Žijí zde také sýc rousný (Aegolius funereus), krkavec velký (Corvus corax) a občasně tetřev hlušec (Tetrao urogallus).

  Využití
  Hospodaření je přizpůsobeno ekologickým nárokům mravenců. Hospodaří se diferencovaně podle stavu jednotlivých porostů. Některé se ponechávají bez zásahu, jinde nahodilou těžbou a zdravotním výběrem vznikají kotlíky, které se podsazují především autochtonním smrkem a jeřábem.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

   

  Aktuality

  • Prodejní výstava jednoho neumělce

   Galerie Ve Věži na Městském úřadě Rýmařov nabízí ke zhlédnutí prodejní výstavu jednoho neumělce STREETART/POPART - portréty a krajiny, v době od 15. března do 30. dubna 2019. 

    
  • Taliánka

   26. března 2019 v 18:30 hodin se můžete těšit na poslech dechové kapely Taliánka ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov. Vstupné dobrovolné.

    
  • Dolní Moravice - Josefovská zábava

   Hasiči a obec Dolní Moravice Vás srdečně zvou na Josefovskou zábavu v pátek dne 22. března 2019 ve 20 hodin v sále obecního úřadu. K tanci a poslechu hraje skupina Bledule. Vstupné 50,- Kč.

    
  • Burza sezónního dětského a těhotenského oblečení a potřeb

   Sluníčko SVČ Rýmařov pořádá ve dnech 21. a 22. března 2019 Burzu sezónního dětského a těhotenského oblečení a potřeb (vel. 50-164 cm) včetně kočárků, autosedaček, sportovních potřeb atd. Bližší informace najdete na: www.facebook.com/RymBurzaSlunicko. Osobně v IC Rýmařov nebo pište na rymburzaslunicko@seznam.cz.

    
  • Dětský maškarní karneval

   SVČ Rýmařov s agenturou Bianca Brno vás zvou na Dětský maškarní karneval dne 30. 3. 2019 od 16 do 18 hodin ve velkém sále SVČ Rýmařov. Můžete se těšit na bohatý program: promenáda masek, tanečky, soutěže, modelování zvířátek z balónků a diskotéka. Občerstvení zajištěno. Vstupné: děti 20,- Kč, dospělí 50,- Kč. Prodej vstupenek od 15 hodin.

  regioncartmapaanketa_120x120Rodinne Jesenikyregtim_bannerovocne_stezky

  Rýmařovsko