Geologie
  Geologický podklad je tvořen mladšími devonskými sedimenty minerálně chudšími, jemně břidličnatými tuhovými fylity s vložkami křemitých břidlic a kvádrových křemenců.

  Květena
  Acidofilní společenstvo horského smrkového lesa Calamagrostio villosae-Piceetum. Převažující dřevinou je smrk ztepilý (Picea abies), v některých částech má až 10% zastoupení buk lesní (Fagus sylvatica); dále je vtroušen jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a modřín opadavý (Larix decidua). V podrostu jsou dominantní borůvka černá (Vaccinium myrtillus) a třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), na živných stanovištích převládají šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a bika lesní (Luzula sylvatica).

  Pod jelení studánkou - F42b Zvířena
  Evropsky významná lokalita s koloniemi mravenců podhorních (Formica lugubris). Nejvyšší hustota hnízd (až 21 na jeden ha) je zaznamenána v klimaxových smrčinách nedotčených těžbou. Kromě mravenců pohorních žije v rezervaci ještě deset dalších druhů. Typickými horskými druhy jsou mravenec horský (Manica rubida), mravenec Lémanův (Formica lemani) a mravenec dřevokaz (Camponotus herculeanus). Neobvyklá koncentrace mravenců trvá nejméně od počátku 90. let 20. století. Orientační ornitologický průzkum zjistil 21 ptačích druhů. Mezi dominantní patří linduška lesní (Anthus trivialis), pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a pěvuška modrá (Prunella modularis). Žijí zde také sýc rousný (Aegolius funereus), krkavec velký (Corvus corax) a občasně tetřev hlušec (Tetrao urogallus).

  Využití
  Hospodaření je přizpůsobeno ekologickým nárokům mravenců. Hospodaří se diferencovaně podle stavu jednotlivých porostů. Některé se ponechávají bez zásahu, jinde nahodilou těžbou a zdravotním výběrem vznikají kotlíky, které se podsazují především autochtonním smrkem a jeřábem.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

   

  Aktuality

  • Jan Kavka Trio - Jazz Ostrava

   Středisko volného času vás zve na Jana Kavku - piano, Adam Sikora - bicí, Marek Dufek - baskytara, kontrabas v kinosále SVČ dne 8. 2. 2019 v 18:00 hod. Vstupné 100 Kč. www.jazzclub.svcrymarov.cz

    
  • Lyžuješ? Závoď!

   Ski Aréna Karlov pod Pradědem vás zve na lyžování ve dnech 18. - 20. ledna 2019. Registrace 9:00 - 12:00, kvalifikační jízdy 9:30 - 13:00, finálové jízdy dětí 13:00 - 13:30, finálové jízdy dospělých 13:30 - 14:00, vyhlášení vítězů 14:00 - 14:15. Součástí je také dětský závod Hvězdička.

    
  • Česnekfest

   Česnekfest aneb svátek doopravdy zamilovaných se uskuteční dne 15. 2. 2019 v kavárně DJ Stanley Club 13. Od 18:00 hod. hospoda, od 21:00 hod. muzika. Vstupné doborovolné - minimálně 70 Kč, Česnekový hodokvas - vstup na vlastní nebezpečí. Domácí česnekové pochutiny vítány, aneb kdo si nic nepřinese, nehoduje.

    
  • Jiřinkový taneční večer

   SVČ Rýmařov vás zve na Jiřinkový taneční večer dne 15. 2. 2019 ve 20:00 hod. ve velkém sále SVČ Rýmařov v rytmu latinskoamerických tanců a swingu pod vedením Veroniky Říhové a Filipa Bělíka. Vstupné 100 Kč. Společenský oděv. Více informací na www.svcrymarov.cz

    
  • Zimní kouzlo

   ZUŠ Rýmařov vás srdečně zve na taneční vystoupení Zimní kouzlo, které se uskuteční dne 1. 2. 2019 ve velkém sále SVČ v 17:00 hod. Vstupné dobrovolné.

    

  regioncartmapaanketa_120x120Rodinne Jesenikyregtim_bannerovocne_stezky

  Rýmařovsko