Řeka Moravice - F55Geologie
  Niva Moravice je vyplněna akumulací fluviálních hlinitopísčitých sedimentů, v čočkách s organickou příměsí. Údolní svahy jsou pokryly deluviálními hlínami na podkladu flyšových kulmských hornin andělskohorského souvrství s převahou fylitizovaných prachovců a břidlic, jen místy s mocnějšími polohami drob.

  Květena
  Většinu plochy nivy na pravém břehu řeky porůstají mokřadní vrbiny, březiny a olšiny. Zachovalé travní porosty lze jako sukcesní stadia řadit do svazu Calthion. Na méně podmáčených místech jsou to vysokobylinné louky asociace Cirsietum rivularis s pcháčem potočním (Cirsium rivulare), hrachorem lučním (Lathyrus pratensis), psárkou luční (Alopecurus pratensis), metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa) a dalšími druhy. Na nejvlhčích místech jsou vyvinuty fytocenózy asociace Scirpetum sylvatici se skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), blatouchem bahenním (Caltha palustris), stařincem potočním (Tephroseris crispa) a dalšími druhy. Značnou plochu zaujímají také porosty asociace Lysimachio vulgaris-Filipenduletum s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris), kyprejem obecným (Lythrum salicaria) a svízelem bahenním (Galium palustre). Na dlouho nekosených plochách na samotném břehu Moravice se místy rozrostly souvislejší porosty třtiny šedavé (Calamagrostis canescens). Porosty náletových dřevin tvoří olšiny s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a vrbiny s vrbou křehkou (Salix fragilis) a vrbou pětimužnou (S. penrandra). Zajímavým útvarem jsou staré solitérní keře nebo skupiny keřů vrby popelavé (Salix cinerea). Vzácným, nikoliv však porostotvorným druhem je vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), která se udržuje ve stabilní populaci. K dalším ochranářsky cenným druhům rostlin patří vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), rostoucí v omezené populaci v jižní části rezervace, olešník kmínolistý (Selinum carvifolia) a řebříček bertrám (Achillea ptarmica), na některých nekosených loukách oměj pestrý (Aconitum variegatum) a oměj vlčí (A. vulparia). Pod starými olšemi a kleny v břehových porostech rostou udatna lesní (Aruncus vulgaris), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilcgifolium) a pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius). Na zrašelinělých místech ve střední části nivy místy najdeme kvetoucí violku bahenní (Viola palustris), prstnatec májový (Dacrylorhiza majalis) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica).

  Zvířena
  Pestrost biotopů skýtá vhodné podmínky pro řadu skupin živočichů. V toku Moravice žije početná populace mihule potoční (Lampctra planeri) a vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus). V tůních můžeme najít čolka horského (Triturus alpestris). Hnízdí a protahuje tudy množství ptáků. Při každoročním kroužkováni v letech 1988-1995 bylo zjištěno 80 druhů. Mezi chráněné patří např. včelojed lesní (Pernis aviporus), ostříž lesní (Falco subbuteo), výr velký (Bubo bubo), dudek chocholatý (Upupa cpops), ledňáček říční (Alcedo acthis), krutihlav obecný (Jynx torquilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), slavík modráček (Luscinia svecica) nebo kos horský (Turdus torquatus).

  Využití
  Většina luk byla v minulosti pravidelně obhospodařována, v současnosti je kosena jen malá část spadající do rezervace. V letech 1998-2000 byly na přítocích z okolních polí provedeny rozsáhlé protierozní úpravy, které omezují eutrofizaci luk splachy z přilehlých polí.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

  Aktuality

  • První prázdninová diskotéka v restauraci U Hrozna

   Hospoda U Hrozna startuje první prázdninovou diskotéku, v sobotu 29. června 2019 ve 20 hodin. Hraje DJ Stanley. Hrajeme 80, 90, až po současnost - pro všechny všechno. Rezervace: tel.: 777 786 649, 774 460 712, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

    
  • Na skok do skal 2019

   Dne 5. července 2019 od 16 hod. proběhne ve Skalách u Rýmařova v jezdeckém areálu 10. ročník Charitativní "nejen " koňská show. Můžete se těšit na bohatý program: od 16-20 hod. k dispozici MINIZOO, atrakce pro děti a dospělé, jízda v kočáře a na koních, skákací hrad, nafukovací megaskluzavka, malování na obličej, lukostřelba, jarmark, pestré občerstvení a sladké dobrůtky. Od 18:15-20:15 hod. Koňská show - vystoupí špičkoví sportovci v různých jezdeckých disciplínách, koně se představí se svými skoky do výšky, atd. Ve 21 hod. bude koncertovat David Deyl. Celou akci pak završí ohňostroj a afterparty. Vstupné: Dospělí 170 Kč, děti do 12 let 100 Kč, děti do 7 let zdarma. Akce bude konána za každého počasí v jezdecké hale.

    
  • Oslava 50 let od položení základního kamene 1969-2019

   Přijďte s námi oslavit 50 let od položení základního kamene. Akci pořádá RD Rýmařov dne 28. června 2019 od 13:30 hod. na fotbalovém hřišti SK Jiskra Rýmařov. Je připraven bohatý program: proběhne exhibiční fotbalový zápas "staré gardy" Baníku Ostrava proti RD Rýmařov, vystoupí hudební folková skupina z Bruntálu "Večery v jednom". Hlavním hudebním hostem bude skupina "O5aRadeček" ze Šumperka. Bude hrát DJ René Jančík, na závěr nám předvedou ohňovou show Draco Flameno a tanec s hadem. Od 14 do 18 hod. bude připraven doprovodný program pro děti, soutěže a skákací hrad. Celým dnem bude provázet moderátor Jan Smetana. Bohaté občersvení zajištěno po celou dobu oslav. Vstup zdarma.

    
  • Velkolepý rytířský turnaj na Sovinci

   Nenechte si ujít Velkolepý rytířský turnaj na hradě Sovinci a to ve dnech 13. a 14. července 2019. Zaručujeme vysokou kvalitu celodenního programu. Čeká Vás Akce roku! BITVA plná nefalšovaných soubojů. Po oba dny bude otevřeno od 9 do 18 hod. Účinkují: Kejklíř Zdeněk Vlček, těžkooděnci v plných zbrojích TARANIS, skupina historického šermu ADOREA, šermířská společnost FUENTE OVEJUNA. Nebudou chybět historická řemesla, loutkové pohádky a sokolníci. Více info na www.sovinec.cz

    
  • Ukliďme svět 2019

   Dne 25. června 2019 od 17 hod. zveme a žádáme všechny dobrovolníky ke společnému úkidu města Rýmařova, resp. zahrádkářské kolonie za vlakovým nádražím. V dopoledních hodinách se postará ZŠ Rýmařov o různé části města. Veřejnost pak bude mít sraz v 17 hod. na nám. Míru radnice. S sebou dobrou náladu a pevnou obuv. Igelitové pytle budou k dispozici. Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Lašák, tel.: 739915679, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  regioncartmapaanketa_120x120Rodinne Jesenikyregtim_bannerovocne_stezky

  Rýmařovsko