Křížová cesta na Uhlířském vrchu u Bruntálu

  Lipová alej ke kostelu na Uhlířském vrchuUhlířský vrch s vrcholem ve výšce 672 m.n.m je jako bývalá sopka významnou přírodní památkou a také přirozenou vyhlídkou.  Přístup je možný pěšky ze silnice, která vede z Bruntálu do Moravskoslezského Kočova, z místa vzdáleného cca 400 m od jižního okraje města. Ke kostelu na vrcholu vede 500 m dlouhá čtyřřadá lipová alej j z r. 1770, která je dnes rovněž chráněnou kulturní památkou a součástí naučné stezky. Celým územím Uhlířského vrchu prochází zeleně značená turistická cesta z Bruntálu k vodní nádrži Slezská Harta.
  Na vrcholu byla v roce 1653 postavena dřevěná poutní kaple, v roce 1758 zde byl otevřen poutní kostel zasvěcený Panně Marii Pomocné. Kostel byl v průběhu věků několikrát poškozen blesky a byl několikrát obnovován. Vedle stála fara, hostinec a mramorový kříž..

  Vznik původní, historicky doložené křížové cesty, spadá do roku 1916, kdy bylo vztyčeno čtrnáct stojanů s obrazy jednotlivých První zastavení křížové cestyvýjevů zastavení. Obrazy namaloval malíř Franz Templer podle předloh malíře historických námětů Gebharda Fügela v Mnichově za 1.680 korun, a byly údajně velmi pěkně provedeny," uvádí na internetových stránkách farnosti Bruntál pastorační asistent Karel Peschke. Původní křížová cesta však vydržela jen krátce. Po 2. světové válce byla torza jednotlivých zastavení odstraněna. Na svou obnovu čekala až do roku 2001. "Tehdy se bruntálský farář P. Antonín Krejčiřík inspiroval obnovenou křížovou cestou na Velkém Roudném a nechal zhotovit 14 dubových sloupků s obrazovým rámovým zakončením, do kterého byly vlepeny kopie obrazů zastavení křížové cesty," upřesnil Karel Peschke a dodal, že zastavení sloužila poutníkům až do roku 2004, kdy bylo 6 zastavení zničeno vandaly.
  Ještě téhož roku byla zahájena další obnova křížové cesty. "S myšlenkou nové podoby cesty přišel místní umělecký řezbář pan František Nedomlel. Monumentální vzhled jednotlivých zastavení má svoji logiku. Podstavce jsou utvořeny z různých druhů hornin z okolí, dřevěné plastiky znázorňující výjevy z Kristovy cesty na Golgotu zase z různých druhů dřev, vyskytujících se v Nízkém Jeseníku," vysvětlil Peschke. Nových 14 zastavení tvoří velice originální křížovou cestu, která nemá v České republice obdoby. Řezbář František Nedomlel zhotovil během čtyř let patnáct zastavení. Na čelních stranách kvádrů jsou umístěny mramorové desky s nápisem donátora zastavení. Jednotlivá zastavení vznikla díky aktivitě lidí z celé republiky, kteří na jejich vybudování vybrali téměř dva miliony korun. Dne 13.10.2007 byla kompletní křížová cesta slavnostně požehnána.

   

  Rýmařovsko