Křížová cesta v Rudě (obec Tvrdkov)

  Křížová cesta v Rudě, obec TvrdkovRuda Železná, náležející od roku 1597 ke královskému městu Uničovu, velmi prosperovala díky zdejším stříbrným, zlatým a železným dolům. Na dobré úrovni bylo i místní zemědělství, které společně s těžbou uživilo 900 rudských obyvatel. V době největšího rozmachu obce započal zakladatel kostela s výstavbou další církevní stavby - křížové cesty. Budování pískovcových sousoší, představujících čtrnáct zastavení, bylo zahájeno roku 1760. Jde o pískovcové sochy završené do tvaru srdce, v němž jsou velmi detailně propracované výjevy z poslední cesty Ježíše Krista. Dvanácté zastavení, sousoší v nadživotní velikosti, stojí na vrcholu kopce Křížový vrch (589 m n.m.), odkud je skutečně výjimečný kruhový výhled na úrodnou rovinu Hané, ohraničenou strmým okrajem Nízkého Jeseníku na straně východní a severovýchodní, severní částí Drahanské vrchoviny a Zábřežskou vrchovinou na straně západní, směrem severozápadním na Hanušovickou vrchovinu se vzdálenou siluetou Orlických hor a směrem severním na masív Hrubého Jeseníku. Při shromažďování materiálů o křížové cestě se podařilo zjistit, že by autorem mohl být olomoucký sochař Johann Kammereit.

  První zastavení křížové csty První zastavení - Ježíš odsouzen na smrtČtvrté zastavení - Ježíš potkává Pannu MariiSousoší na vrcholu Křížového vrchuDetail - Kristus na kříži

  Unikátní památka barokního sochařství prožívala společně s obcí všechny strázně následujících let, krajní výkyvy počasí i dějinné zvraty. Podle kronik se dne 15. srpna 1938, po několika měsících extrémního sucha, nad Křížovým vrchem strhla prudká bouře, při níž byl bleskem usmrcen místní výměnkář Johann Fischer. Během vzdušných soubojů 2. světové války zase bylo jižně od Křížového vrchu svrženo šest leteckých bomb. Nádherná křížová cesta však naštěstí přežila všechny pohromy dvou století své existence bez větší újmy a mohla být roku 1963 prohlášena státní kulturní památkou. V letech 1987 a 1988 byla restaurována.
  Každý rok v létě, na první srpnovou neděli, se zde koná slavnostní pouť, na kterou se sjíždějí věřící z širokého okolí i ze zahraničí.
  Přístup: K vrcholu vede polní cesta od kostela v Rudě, součást žlutě značené turistické cesty z Rýmařova přes Rešovské vodopády a Rudu do Břevence.

  Dle textů kronikáře Vlastimila Kopečného a archivních materiálů P. Bohumila Měchury zpracovala Zdeňka Přikrylová.

  Podle článku (ZN: Po stopách dávné historie Tvrdkovska, Rýmařovský horizont 13/2006) upravil M. Marek

   

  Rýmařovsko