Starokatolická dřevěná zvonice v Jamarticích

  Starokatolická zvonice v JamarticíchDřevěná zvonice v Jamarticích, stojí na pravém břehu Podolského potoka uprostřed obce. O její historii se dochovalo velmi málo zpráv (s břidličenským starokatolickým kostelíkem ji spojuje minimální pozornost literárních pramenů), jejich zdroje se navíc neshodují ani v dataci stavby. Německý pramen např. uvádí, že dřevěná starokatolická zvonice v Jamarticích byla vybudována ve 20. letech minulého století na zahradě Martina Ruffa, který se zároveň staral o vyzvánění. Naopak soupis nemovitých kulturních památek bruntálského okresu tvrdí, že zvonice pochází z konce 19. století. Důvodem její výstavby byla podle slov faráře Pavla Cepka skutečnost, že místní katolický farář odmítal zvonit starokatolíkům umíráčky. Německý pramen potvrzuje, že zvonice sloužila nejen ke zvonění při pohřbech, ale ozývala se i ráno, v poledne a k večernímu klekání. Věžovitá stavba čtvercového půdorysu byla využívána také jako starokatolická kaple.
  V současnosti je unikátní dřevěná zvonice nevyužitá a představuje spíše místní kuriozitu. Obyvatelé Jamartic potvrdili, že ještě v 60. letech byl v interiéru přítomen oltář, který však během následujících let společně s ostatním vybavením zmizel. O kulturní památku projevili zájem jamartičtí rekreanti, rodina Mlejnkova, která se zasadila i o nedávnou rekonstrukci jamartického kostela Narození Panny Marie. Z jejich iniciativy byla zvonice roku 1996 opravena a dosud si uchovává svůj neobvyklý, takřka exotický ráz.

  Prameny: Erinnerungen an den Heimatkreis Römerstadt/Altvater, Gießen 1996; Mezerová, Ĺubica. Seznam nemovitých kulturních památek okresu Bruntál, Bruntál 2000; www.starokatolici.cz; internetová encyklopedie Wikipedie.
  (Za poskytnutí informací děkuji Mgr. Pavlu Cepkovi, faráři šumperské starokatolické obce, Jaroslavě Charvátové, tajemnici MěÚ Břidličná, lektorce a předsedkyni filiální rady starokatolické obce v Břidličné, a Osadnímu výboru Jamartice. ZN)
  Podle článku Zdenky Přikrylové (ZN: Starokatolické památky na Rýmařovsku, Rýmařovský horiozont 19/2007, SVČ Rýmařov) připravil M. Marek

   

  Rýmařovsko