Kostel sv. Jiří v Dětřichově nad Bystřicí

  Slunečná a kostel v Dětřichově n. B.Kostel stojí na vyvýšenině ve středu obce. Předchůdcem nynějšího zděného kostela v Dětřichově nad Bystřicí byl dřevěný z roku 1532. Ten byl v letech 1771 - 1773 (jinde uvedeno 1766 - 1767) nahrazen klasicistní stavbou současného chrámu. Kostel zasvěcený sv. Jiří stojí uprostřed malého hřbitova, obehnaného kamennou ohradní zdí se zděnou omítanou bránou, opatřenou kovovou mříží. Na vrchol kostelního vršku vede krásná lipová alej se vzrostlými, hustě vysázenými stromy.
  Kostel sv. JiříJednolodní podélná stavba s odsazeným půlkruhovým kněžištěm a malou sakristií připojenou ze západní strany je orientována severním směrem k bráně hřbitova vysokou hranolovitou věží s hlavním vstupem, který chrání nízké zádveří. Kopulová klenba lodi byla ve 2. polovině 19. století nahrazena plochým stropem.
  Za hlavním vstupem procházíme pod hudební kruchtou, přistavěnou v 19. století, která vybíhá do lodi dřevěnou pavlačí se stylovým dřevěným zábradlím. Na kůru stojí varhany, jež na začátku 19. století vystavěl v pozdně barokním stylu A. Steinunger z Andělské Hory. Dnes jsou nefunkční. Dalším pozůstatkem někdejšího zařízení je klasicistní přízední kazatelna s dřevěným schodištěm, jejíž střídmé, ale zřejmě působivé zdobení bohužel již vzalo za své. 
  Z vnitřního vybavení skutečně mnoho nezbylo, evidentně pouze to, co se nezdá natolik cenné, případně je pevně ukotveno. Tak zde zůstávají dřevěné lavice bez výrazného zdobení i pevná část oltáře. Naopak oltářní obraz od Jana Amlera ze Šternberka zmizel, stejně jako obrazy křížové cesty či korunový lustr s girlandami, který zmiňuje Samek. Interiér kostela v Dětřichově n. B.V místě nad lustrem je vymalována jednoduchá stropní freska s kalichem a hostií. Dále se zachovaly tři obrazy, zřejmě nepůvodní, a dvě sochy - Panna Maria s královskou korunou a Ježíškem v náručí (v koruně jsou znázorněny znaky lva a orlice) stojící na půlměsíci a sv. František nesoucí Ježíška na otevřené Bibli. V zádveří je uskladněna část nábytku a také zbytky cihel a omítky. P6240036
  Ke smutnému osudu kostela výraznou měrou přispěla vichřice Emma, která se nad územím obce přehnala 1. března 2008. Strhla kupoli věže a svrhla ji do prostoru hřbitova. Tato událost možná může být impulsem ke zvýšení snah o záchranu kostela.

  (Literatura: Samek, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska 1, Praha 1994; Mezerová, Ľubica. Seznam nemovitých kulturních památek okresu Bruntál, Bruntál 2000; Turek, Adolf. Místopisný rejstřík obcí Severomoravského kraje. Díl 1, Opava 1974; www.rymarovsko.cz)
  Podle článku Zdeňky Přikrylové (ZN: Dětřichovský kostel sv. Jiří - smutný svědek lhostejnosti, Rýmařovský horizont 21/2007, SVČ Rýmařov, 2007) připravil M. Marek

  Rýmařovsko