Kaple sv. Františka Xaverského v Křížově

  Kaple v KřížověKaple sv. Františka Xaverského v Křížově má podobu jednolodní stavby s odsazeným čtvercovým kněžištěm a apsidou, loď je rovněž čtvercového půdorysu. K severovýchodnímu nároží lodi přiléhá čtyřboká sakristie, v západním průčelí vyrůstá z hřebene střechy lucerna s koulí, dvouramenným křížem a iniciálami FK. Na menší věžičce nad apsidou je osmiboká báň s korouhvičkou. Ve štítu jsou hodiny, propojené s protilehlými hodinami v zadním štítu.
  Bohumil Samek (1999) uvádí ještě vnitřní vybavení kaple: boční oltář Panny Marie Bolestné z poloviny 18. století s pietou a bočními sochami sv. Jana Evangelisty a Marie Magdaleny, na vrcholu s anděly nesoucími nástroje Kristova umučení, v lucerně zvon s reliéfy sv. Josefa a Antonína Paduánského, který ulil roku 1883 Peter Hilzer ve Vídni.
  Dnes je interiér v podstatě prázdný a kaple stejně jako všechny výše uvedené chrámy již řadu let neslouží svému účelu. Jediným předmětem zbývajícím z někdejšího inventáře je kovové točité schodiště s nekompletním ozdobným zábradlím, které stojí na místě původních dřevěných schodů na kůr. Zvon byl odvezen na Sovinec, oltářní obraz byl vyříznut, lavice byly přemístěny do Jiříkova. Zůstal pouze kamenný sokl bočního oltáře a další podstavec v apsidě. Prázdný je i kůr.
  Křížovská kaple je jednou z mála věřícími opuštěných svatyní, která alespoň jako architektonicky zajímavá stavba zůstává díky péči obce a jednotlivců zachována v relativně dobrém stavu. Byla odsvěcena a pronajata soukromé osobě. Obec nechala nedávno opravit střechu; původní břidlicovou nahradila plechovou. Nájemce zasklil okna a stěny kaple natřel na bílo, přičemž zatřel i nápis „Svatý Františku, oroduj za nás" a podle jeho plánů by v kapli měla vzniknout galerie.

  (Za spolupráci při popisu aktuálního stavu památek a získávání informací děkuji Mgr. Kamile Hýžové, za poskytnutí literatury Městskému muzeu Rýmařov. Z. Přikrylová.
  Literatura: Bartoš, Josef a kol. Historický místopis Moravy a Slezska 1848 - 1960, Ostrava 1974; Pinkava, Viktor. Unčovský a Rýmařovský okres, Brno 1922; Samek, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Praha 1999; Erinnerungen an den Heimatkreis Römerstadt / Altvater, Gießen 1996.

  Podle článku Zdeňky Přikrylové (ZN: Domy Páně bez pána, Rýmařovský horizont 23/2006, SVČ Rýmařov) upravil M. Marek.

  Pozn. zpracovatele: Kaple v současné době slouží jako prodejna uměleckých a upomínkových předmětů a občerstvení pod názvem Galerie Kaple sv. Františka.

   

  Rýmařovsko