Kostel sv. Antonína Paduánského v Tvrdkově

  Kostel na návsi v Tvrdkově byl dostavěn roku 1776 a zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému. Předtím zde byl pouze hřbitov, márnice a dřevěná zvonice. Kostel v Tvrdkově(Přesto se v některých pramenech objevuje zmínka, že již roku 1735 namaloval známý malíř Jan Kryštof Handke pro filiální kostel v Tvrdkově obraz sv. Rafaela.) V roce 1784 byl Tvrdkov již samostatnou farností, vyfařenou z Horního Města. Její součástí se stal v tomtéž roce i Mirotínek.
  V blízkosti kostela stojí socha Panny Marie Immaculaty z roku 1848, od roku 1963 nesoucí statut kulturní památky.
  Za první světové války byly z tvrdkovského kostela společně s cínovými svícny a měděnými tympány Kostel v Tvrdkověodvezeny původní zvony, včetně památného zvonu z roku 1601. Pro válečné účely byly vyňaty rovněž kovové píšťaly z varhan, nebyly však již odeslány a po několika letech mohly být opět instalovány do varhan. Je to jediný případ v tomto kraji, kdy byly pro válečné účely zabrány i hudební nástroje. Druhé zvony, zavěšené a posvěcené roku 1924, byly opět odvezeny během druhé světové války.
  Velká oprava kostela proběhla v r. 1929 a v r. 1967 byla zahájena generální oprava za velmi významné podpory místních obyvatel, obdobně pak oprava v r. 1981. Farní budova byla již velmi zchátrala a bylo rozhodnuto ji zbourat, nakonec však byla prodána a novým majitelem upravena na rekreační chatu.
  V roce 1994 byla tvrdkovská farnost zrušena a podřízena Rudě.


  Dle textů kronikáře Vlastimila Kopečného a archivních materiálů P. Bohumila Měchury zpracovala Z. Přikrylová. Podle článku Zdeňky Přikrylové (ZN: Po stopách dávné historie Tvrdkovska, Rýmařovský horizont 13/2006) upravil M. Marek.

  Rýmařovsko