Rýmařovská padesátka - 47. ročník

    padesatka"...není to závod, ale prověrka osobní zdatnosti, fyzické připravenosti a pevné vůle." Dne 3. 9. 2022 máte možnost zúčastnit se 47. ročníku Rýmařovské padesátky, kterou organizuje Klub českých turistů v součinnosti se SVČ Rýmařov. Startuje se od Střediska volného času Rýmařov od 6 do 10 hod. Cíl je pak u SVČ do 18 hod. Rozpis a délku tras zjistíte na www.50.svcrymarov.cz nebo https://www.facebook.com/inforymarov Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. a akce byla finančně podpořena městem Rýmařov. Akce se uskuteční za každého počasí. Každý startuje na vlastní nebezpečí. Sportu zdar!