Rýmařovsko školou povinné

    logoMěstské muzeum Rýmařov - galerie Pranýř vás zve na výstavu "Rýmařovsko školou povinné", v době od 4. 5. do 4. 7. 2021. Historické fotografie a pohlednice z let 1900 - 1945

    Rýmařovsko