Kaple sv. Jana Křtitele v Malé Štáhli

  Kaple v Malé ŠtáhliKaple stojí na východním okraji obce.

  O existenci obce Malá Štáhle jsou doklady až ze 16. století, historikové však předpokládají, že tato oblast byla osídlena již dříve, pravděpodobně už ve 13. století, kdy nedaleko odtud stála malá tvrz označovaná jako Wallhübel.

  Zděnou kapli zasvěcenou původně 14 Pomocníkům, podle německého pramene roku 1808 věnovanou Ježíši, Marii a Anně, nechal roku 1759 postavit dědičný rychtář Augustin Meyer. Jednoduchá jednolodní stavba, hrubě omítnutá a obílená, s jedinou věží, klenutým presbyteriem a malou sakristií, upoutá spíše svým umístěním. Stojí na návrší nad obcí, nad malým lesíkem z listnatých stromů. Ke hřbitůvku a kostelíku lze vystoupat středem lesíku po stovce dřevěných schodů, které člověka vedou jakoby z pater pozemského světa vzhůru do sfér duchovních. Přímo před hřbitovem je ještě potřeba zdolat několik schodů z břidlicových ploten, jimiž je vydlážděna i přístupová cesta ke kapli.
  Interiér kaple v Malé ŠtáhliProstá stavba, vyznačující se příklonem od oblé barokní honosnosti ke střídmosti klasicismu, nenabízí v současnosti mnoho oku přitažlivého ani v interiéru. Velká část vybavení totiž vzala za své při rekonstrukci v 60. letech 20. století. Kaple má nové zasvěcení sv. Janu Křtiteli, obraz křtu Ježíše visí nad vchodem do sakristie. Hlavní oltářní obraz (možná vztahující se k původnímu zasvěcení) byl podle slov pamětníků spolu s vyřezávaným oltářem, lavicemi a dalšími předměty odvezen během rekonstrukce. Velká část mobiliáře byla nahrazena moderním ve stylu 60. let. Stejně tak byl opraven strop a zábradlí kůru. Jedinými Lidové malby na sklepozůstatky starších dob jsou sochy světců, např. sv. Jiří bojujícího s drakem, či harmonium neznámého stáří stojící na kruchtě. Patrně nejzajímavější původní součástí výzdoby je křížová cesta, tvořená lidovými malbami na skle s německým komentářem.
  Kaple sv. Jana Křtitele v Malé Štáhli se otvírá věřícím pouze jednou ročně, v souvislosti s poutí na červnový svatojánský svátek. Přes toto malé využití je to jedna ze šťastnějších církevních památek Rýmařovska, o kterou občané s vědomím toho, že jde o dominantu obce, stále pečují. Před několika lety dostala kaple i nové nasvícení.

   (Použitá literatura: Pinkava, Viktor. Unčovský a Rýmařovský okres, Brno 1922; Novák, Jaromír. Hrádek u Malé Štáhle (okr. Bruntál), Časopis Slezského muzea, serie B - vědy historické XX, 1971, 2, Opava; Erinnerungen an den Heimatkreis Römerstadt/Altvater, Gießen 1996; Jan Švejdík. Historie Malé Štáhle, 2002, www.mstahle.wz.cz.).

  Podle článku Zdeňky Přikrylové (ZN: Ukryté stopy maloštáhelské historie, Rýmařovský horizont 15/2007, SVČ Rýmařov) připravil M. Marek

   

  Rýmařovsko