Kostel sv. Jana Křtitele v Kněžpoli

  Kostel v KněžpoliNěmecký pramen se odvolává na svědectví kroniky, že Kněžpole mělo dřevěný kostel již roku 1350. V roce 1603 však „padl za oběť havarijního stavu", tedy zanikl. Roku 1660 byla vybudována zvonice. Nynější kostelík je z roku 1908 - 1909 a nechal jej vystavět zdejší rodák Johann Riedel. V roce 1910 vnikla zeď přilehlého hřbitova.
  Popis původního inventáře čerpáme rovněž z německého pramene, který uvádí, že v kostele stál dřevěný bohatě vyřezávaný oltář s barevnými a zlacenými sochami svatých. Vyřezávané sochy stály také po obou stranách oltáře v rozích chrámové lodi na způsob bočních oltářů. K bohoslužbě svolávala dvojice věžních zvonů. Roku 1920 vznikl chrámový sbor, který vedl tehdejší ředitel školy.
  Dnešní stav kostela sv. Jana Křtitele, vystavěného v historizujícím stylu, je na první pohled relativně zachovalý (přinejmenším v porovnání s hutovskou kaplí podobného stáří). Nicméně vstoupíme-li vyřezávanými dveřmi do interiéru kostela, zjistíme, že je prakticky prázdný. Zůstala zde pouze jedna řada lavic a bezhlavá socha podpírající petlici bočního vstupu, v čtvercové lodi zbyly jen rohové dřevěné police coby podstavce soch. Podlaha je vydlážděná, v oknech jsou skleněné tabulky, mezi nimi zelené s plastickým vzorem. V presbyteriu je v zemi zapuštěna kamenná deska se jménem Johanna Riedla a datací 1908. V malé sakristii je jedna lavice a zbytky mešních rouch. Na kůru nad hlavním vstupem je pouze dřevěné zábradlí. Za kostelem se rozkládá malý hřbitov, z nějž lze vstoupit do druhé boční místnosti kostela, protilehlé sakristii a zevnitř oddělené zdí. Sloužila snad jako sklad či márnice. Mezi poničenými náhrobky hřbitova najdeme i otevřený hrob Johanna Riedla.

  V posledních letech jsou prováděny opravy i úpravy - byly upraveny hroby, opravena brána i zeď, zabezpečen vchod do kostela a další.

  Kostel v KněžpoliKostel v Kněžpoli - interiérHřbitov v KněžpoliP4170062 2

  Literatura: Bartoš, Josef a kol. Historický místopis Moravy a Slezska 1848 - 1960, Ostrava 1974; Pinkava, Viktor. Unčovský a Rýmařovský okres, Brno 1922; Samek, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Praha 1999; Erinnerungen an den Heimatkreis Römerstadt / Altvater, Gie3en 1996; OÚ Bruntál a Památkový ústav Ostrava. Seznam nemovitých kulturních památek okresu Bruntál, 2000.)

  Podle článku Zdeňky Přikrylové (ZN: Domy Páně bez pána II., Rýmařovský horizont 01/2007, SVČ Rýmařov) zpracoval M. Marek

   

  Rýmařovsko