Kostel sv. Šimona a Judy v Těchanově

  Kostel sv. Šimona a Judy v TěchanověUprostřed vsi Těchanova byl snad koncem 13. století vybudován kostel sv. Šimona a Judy, v letech 1576 a 1616 uváděný jako farní. Fara, náležející původně k úsovskému děkanátu, zanikla během třicetileté války a nebyla již obnovena. V roce 1624 byl Těchanov přifařen k Jiříkovu. Původní dřevěný chrám byl roku 1672 zničen, teprve roku 1792 (podle Samka; V. Pinkava klade vznik nové stavby již do roku 1692) byl vystavěn nový z kamene podle projektu Jindřicha Hauckeho z roku 1787, dle německého pramene však na jiném místě, neboť původní chrám měl stát na místě nebezpečném (o jaké nebezpečí šlo, pramen neuvádí).   
  Těchanovský kostel má podobu jednolodní stavby obdélníkového tvaru s projmutě odsazeným kněžištěm, v severním průčelí stojí hranolovitá věž s uťatými nárožími a bočními schodišti. Ve věži visel zvon s reliéfem sv. Trojice od Leopolda Františka Stankeho z Olomouce (1849).         
  Těchanovský kostel, velmi podobný jiříkovskému, albrechtickému i stráneckému chrámu, patří, pomineme-li ruiny typu hutovské kaple, k nejvíce zdevastovaným svatyním na Rýmařovsku. Jeho největší úpadek nastal v posledních letech. Stejně jako jiříkovský kostel je již delší dobu nefunkční, navštěvován častěji zloději než věřícími postupně přichází o vybavení. Chybí křížová cesta, zvon, sochy, část obrazů měla být odvezena na Sovinec, zbyl pouze oltářní obraz. Hlavní oltář je dřevěný, bohatě vyřezávaný, společně s bočními oltáři a kazatelnou je opět typicky vyzdoben v jednotném stylu a bílé a zlaté barvě. V lodi stojí dřevěné lavice a část zpovědnice, v sakristii jsou zbytky mešních rouch, na kůru stojí prázdné varhany. Stavba kostela je silně podmáčená. Střechou zatéká, vybitými okny dovnitř nalétali ptáci. V podvěžním prostoru leží řádový kříž, ulomený zřejmě z vrcholu věže. Před kostelem stojí kříž z roku 1928 s bronzovým Ježíšem. Na desce na zadní straně je vytesáno jméno Julius Melzer.
  Jedním z posledních pokusů oživit zájem o těchanovský kostel byl festival s názvem Utěšený Těchanov, který probíhal v letech 1999 až 2003. Pořádalo jej vždy poslední víkend prázdnin občanské sdružení Těchanovská hoňóra v čele s Václavem Novákem z Uničova. V prostorách kostela a v přilehlém pohostinství probíhal kulturní program složený z výstav (např. Roman Karel, Oskar Přindiš, Lubomír Dostál), divadelních a hudebních vystoupení (Sibérija, Salaš, Lachtaní divadlo ad.). Po roce 2003 již sdružení nezískalo prostory a pořádalo festival s týmž názvem v Troubelicích.

  (Za spolupráci při popisu aktuálního stavu památek a získávání informací děkuji Mgr. Kamile Hýžové, za poskytnutí literatury Městskému muzeu Rýmařov. ZN)
  Literatura: Bartoš, Josef a kol. Historický místopis Moravy a Slezska 1848 - 1960, Ostrava 1974; Pinkava, Viktor. Unčovský a Rýmařovský okres, Brno 1922; Samek, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Praha 1999; Erinnerungen an den Heimatkreis Römerstadt / Altvater, Gießen 1996.

  Podle článku Zdeňky Přikrylové (ZN: Domy Páně bez pána, Rýmařovský horizont 23/2006, SVČ Rýmařov) upravil M. Marek

   

  Rýmařovsko