Kaple sv. Anny v Ondřejově

  Kaple v OndřejověKaple sv. Anny je, umístěná v centrální části Ondřejova, části města Rýmařova. Byla vybudována na místě původní dřevěné zvonice. Vzhledem k tomu, že Ondřejov dlouho neměl vlastní chrám, navštěvovali zdejší věřící kostel archanděla Michaela či kapli V Lipkách v Rýmařově. Teprve v roce 1900 si Ondřejovští vystavěli vlastní jednoduchou kapli.
  Pozornost si zaslouží především dřevěný vyřezávaný oltář, v jehož horní části je plasticky znázorněn symbol ze znaku obce - trojice jetelových trojlístků, představující v křesťanské symbolice sv. Trojici. Jetelový trojlist coby atribut sv. Patrika také Kaple v Ondřejověpoukazuje k očistě od pohanství (podle legendy vyhnal sv. Patrik ze země jedovaté hady a další zvířata). Nad ozdobnou římsou oltáře vyniká původní oltářní obraz sv. Anny neznámého autora. Ve věži kostela je zavěšen zvon z roku 1908.
  Ondřejovská kaplička patří k těm šťastnějším svatyním Rýmařovska, které jsou dosud využívány. Každoročně v létě zde probíhá svatoanenská pouť, na kterou se sjíždějí lidé z širokého okolí, včetně původních německých obyvatel. Ještě poměrně nedávno, za působení ThDr. Františka Vaňáka, se v kapli dokonce křtilo.

   (Použitá literatura: Šindlářová, Irena: Historie a současnost obce Ondřejova, Rýmařov 2000; Goš, Vladimír - Karel, Jiří: Hrad Strálek u Rýmařova, Střední Morava 8/99, Olomouc 1999; Karel, Jiří: Hrad Strálek (Nálezová zpráva z let 1975 - 1989), Městské muzeum Rýmařov, 1998; Pinkava, Viktor: Místopis Moravy. Unčovský a Rýmařovský okres, Brno 1922.)

  Podle článku Zdeňky Přikrylové (ZN: Ondřejovská kaple a Strálek, Rýmařovský horizont 17/2006, SVČ Rýmařov) zpracoval M. Marek

   

  Rýmařovsko