Kaple Nejsvětější Trojice ve Stříbrných Horách

  Najfunk neboli Stříbrné Hory (obec Horní Město) byly původně hornickou osadou, založenou 1542. Svůj český název odvozují od pahorku Silber Berg,Kaple ve Stříbrných Horách který dokládá zdejší dolování stříbra. Kapli zde vystavěli teprve v letech 1769 až 1773, za starostování Eliáše Scholze, a zasvětili ji nejsvětější Trojici. Kromě toho se zde velmi ctila sv. Anna.
  Kaple má neogotický oltář z třešňového dřeva, zdobený figurkami 12 apoštolů, který vyřezal místní tkadlec Klestil a na den sv. Anny roku 1897 posvětil farář Jan Zajíc. Uvnitř kaple je umístěna deska se jmény padlých v první světové válce.
  Obec se pozvolna proměňuje v chalupářskou oblast. Kaple sice prošla četnými opravami vnějšku i interiéru, nicméně dnes se již nevyužívá a postupně zarůstá náletovým porostem.

  Kaple se nachází na levě straně silnice ze Skal do Ferdinandova a Bedřichova, 1 300 m od křižovatky u restaurace Na Špici ve Skalách.

  Z textů P. Bohumila Měchury a Mgr. Jiřího Karla zpracovala Zdenka Přikrylová (ZN: Kostely a kaple Rýmařovska, Rýmařovský horizont 05/2006, SVČ Rýmařov), upravil M. Marek.

  Rýmařovsko