• Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
Předpověď pro celou ČR
Předpověď počasí pro region - klikněte na kterýkoliv obrázek.
Historické památky Kostely a kaple Kostel v Albrechticích u Rýmařova
Kostel v Albrechticích u Rýmařova

Kostel v Albrechticích u RýmařovaAlbrechtice u Rýmařova (obec Břidličná) leží 5,5 km jihovýchodně od Rýmařova, podél Albrechtického potoka, protékajícího širokým mělkým údolím. Původně zemědělská vesnice dnes z větší části slouží pro rekreační bydlení. Kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici se nachází ve středu obce, severně od silnice.
Většina pramenů uvádí, že kolonizační ves je poprvé připomínána roku 1320 jako léno olomouckého biskupa, že připadla k sovineckému panství a náležela k němu až do zrušení patrimoniální správy. Pouze v knize Erinnerungen an der Heimatkreis Romerstadt/Altvater se uvádí, že založení a osídlení Albrechtic sahá až do roku 1120: „A především za biskupa Bruna ze Schaumburgu-Holsteinu v roce 1245 bylo osídlení zvláště podporováno. Osídlenci přicházeli ze všech končin Německa a byli to především horníci, kteří se zde usídlili, neboť se v této krajině nacházely v hodné míře drahé kovy."
O Albrechticích se v literatuře hovoří jako o farním místě již 1351, o faře samotné je první zmínka až 1665, kdy byla po zpustnutí vsi znovu obnovena. V roce 1797 byla (na náklady řádu) uprostřed vesnice postavena nová fara.
Všechny prameny s výjimkou jednoho se o kostele zmiňují až od roku 1351, pouze jedna kniha uvádí, že Albrechtice měly kostel již v roce 1213; tehdy patřil k panství stráleckému. Byl to kostel dřevěný a stál na místě pozdější farní stodoly. V roce 1655 postavily Albrechtice nový kostel a po jeho vysvěcení farářem z Jiříkova dostaly vlastního katolického faráře a byly samostatnou farností. Břidličná a Stránské byly svěřeny Albrechticím jako vedlejší kostely. Svědčí o tom i farní stezka přes pole z Albrechtic do Břidličné.
Od roku 1655 patřil kostel řádu německých rytířů; podle jiných pramenů už od roku 1623. V roce 1672 jsou Albrechtice uváděny jako farnost s filiálkami v dominiu Sovinec řádu německých rytířů. Údaje ze zpráv o kostele z roku 2000 se liší: Kostel se sice připomíná již roku 1351, je však jistě starší. Asi roku 1655 byl barokizován a po požáru znova vystaven roku 1752 - „z dobrého materiálu přestavěn... celá budova pokryta šindeli". Kostel shořel neopatrností církevního otce v noci sv. Štěpána 1751. Již v následujícím roce byl postaven nový na stejném místě, totiž na starém hřbitově (nový byl od roku 1835 vedle).