Geologie
  Součást desenské klenby, převládají grafitické fylity. Soustava vodních kaskád a proudů na prudkém svahu má celkovou výšku asi 45 m. Geomorfologicky souvisí se skalní hradbou s bizarními tvary skal.

  Květena
  Na velmi prudkém východním svahu Malého Klínu je třtinová smrčina Calamagrostio villosae-Piceetum zčásti narušená kalamitou. Na severním svahu se na kamenitém a skalnatém terénu vyskytuje smrková bučina Calamagrostio villosae-Fagetum. Převažující dřevinou je smrk ztepilý (Picea abies), místy se objevuje buk lesní (Fagus sylvatica), vtroušen je jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), podél potoka se daří porostům vrby slezské (Salix silesiaca). V podrostu najdeme druhy typické pro klimaxové smrčiny - podbělici alpskou (Homogyne alpina), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) a šťavel kyselý (Oxalis acetosella), dominantním druhem je třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa). Vysoká je druhová diverzita mechorostů v korytě potoka a na mokvavých skalkách. V území bylo zaznamenáno 99 druhů mechorostů (34 druhy játrovek a 65 druhů mechů), mj. kriticky ohrožený mech paprutka (Pohlia longicollis), ohrožené játrovky nivenka Flotowova (Harpanthus flotowianus), vidoňka podzimní (Jamesoniella autumnalis) a stěkovec prstnatý (Riccardia palmata), ohrožené mechy Brachydontium trichodes, jehnědovka stříbřitá (Plagiobryum zierii), paprutka Pohlia andalusica a Tetrodontium repandum.

  Zvířena
  Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud proveden. Do poloviny 20. století zde bylo hnízdiště sokola stěhovavého (Falco peregrinus). Žije zde běžná lesní zvěř, území je součástí areálu rysa ostrovida (Lynx lynx). Hnízdí zde ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), strakapoud velký (Dendrocopos major), drozd brávník (Turdus viscivorus) a pěvuška modrá (Prunella modularis), pravděpodobně také krkavec velký (Corvus corax).

  Poznámka
  Vysoký počet turistů ruší živočichy v jejich přirozeném vývoji, místy jsou poškozována rostlinná společenstva.

  Zdroj: Obecně přístupné informace CHKO Jeseníky

   

  Aktuality

  • Jiří Dědeček hostem rýmařovské knihovny

   Autorské čtení s písničkami Jiřího Dědečka se uskuteční ve čtvrtek 21. března 2019 v 17 hodin v Městské knihovně Rýmřov.

    
  • Moravskoslezský Gekon

   6. ročník seriálu závodů dětí a mládeže v lezení na obtížnost se uskuteční 6. dubna 2019 ve Středisku volného času Rýmařov. Kategorie závodníků: 7 - 10 let děvčata/chlapci, 11 - 14 let děvčata/chlapci, 15 - 18 let juniorky/junioři. Startovné: 60 Kč/ soutěžící, kapacita závodu omezena na 70 soutěžících. Registrace v 8:30 hodin/start závodu v 9:00 hodin.

    
  • Výstava Anny Boháčové

   Výstava obrazů Anny Boháčové - pocitové malby se uskuteční v galerii Mezipatro ve SVČ Rýmařov od 1. do 28. března 2019, po - pá od 7:00 do 19:00 hodin. Vernisáž proběhne 2. března 2019 v 17 hodin.

    
  • Výstava fotografií "Jak vidím Jesníky"

   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jeseníky u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Jeseníky si Vás dovoluje pozvat na výstavu soutěžních fotografií "Jak vidím Jeseníky" v době od 7. do 31. března 2019. Vernisáž se uskuteční 7. března 2019 v 17 hodin.

    
  • Výstava obrazů "Dobře vyladěnej prostor"

   Městské muzeum Rýmařov a Galerie Octopus Vás srdečně zvou na výstavu obrazů Terezy Divišové a Karla Štědrého "Dobře vyladěnej prostor". Výstava bude zahájena 2. března 2019 v 16 hodin a potrvá do 31. března 2019. Úvodní slovo Stanislav Diviš.

  regioncartmapaanketa_120x120Rodinne Jesenikyregtim_bannerovocne_stezky

  Rýmařovsko