• Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
  • Rýmařovsko
Předpověď pro celou ČR
Předpověď počasí pro region - klikněte na kterýkoliv obrázek.
Chráněná krajinná území Přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní rezervace Praděd

Z Břidličné hory k PraděduZaujímá nejvyšší polohy Hrubého Jeseníku na centrální kře Pradědu.
Katastrální území: Malá Morávka, Karlov pod Pradědem, Železná pod Pradědem (okres Bruntál), Rejhotice, Kouty nad Desnou (okres Šumperk), Domašov u Jeseníku (okres Jeseník)
Nadmořská výška: 820-1491,3 m
Výměra: 2 031,40 ha
Vyhlášeno: 1990
Vznikla sloučením dříve vyhlášených chráněných území Vrchol Pradědu , Divoký důl, Velká kotlina, Malá kotlina, Petrovy kameny a Bílá Opava.

Celý článek...
 
Národní přírodní rezervace Rašeliniště Skřítek

Rašeliniště na SkřítkuNachází se mezi obcemi Stará Ves a Sobotín asi 4 km západoseverozápadně od osady Žďárský Potok, v plochém sedle Skřítek (865 m n. m.).
Katastrální území: Ždárský Potok (okres Bruntál), Rudoltice u Sobotína (okres Šumperk)
Nadmořská výška: 800-890 m
Výměra: 166,65 ha
Vyhlášeno: 1955
V centrální části území je sedlové rašeliniště přechodového typu a rašelinné březiny s břízou karpatskou (Betula carpatica), lemované rašelinnými smrčinami. Rašeliniště je z velké části odumřelé a regeneruje jen na nepatrných plochách.

Celý článek...
 
Národní přírodní rezervace Rejvíz

Rašeliniště na RejvízuRozprostírá se v severovýchodní části Hrubého Jeseníku v Medvědské hornatině, poblíž osady Rejvíz, 6,5 km východně od města Jeseník, v široké, bezodtokové pánvi mírné nakloněné k východu. Bylo zde vybudováno malé informační středisko a naučná stezka. K Velkému mechovému jezírku je udržován haťový chodník. Na naučné stezce se vybírá vstupné, které je užíváno na opravy chodníku.
Katastrální území: Rejvíz (okres Jeseník)
Nadmořská výška: 734-794 m
Výměra: 325,17 ha
Vyhlášeno: 1955 a 65,34 ha ochranného pásma
Největší komplex vrchovištního rašeliniště, podmáčených smrčin a rašelinných luk na severní Moravě a ve Slezku, nejvýchodnější lokalita borovice blatky (Pinus rotundata).

Celý článek...
 
Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník

F39-800px-Serak

Šerácká hornatina (severozápadní okrsek Hrubého Jeseníku), vrcholové partie horského hřbetu okolo Vozky, Keprníku a Šeráku na hlavním evropském rozvodí Černého a Baltského moře. Územím rezervace prochází několik značených turistických cest i cyklostezek, na Šerák vede sedačková lanovka z Ramzové.

Katastrální území: Adolfovice, Horní Lipová (okres Jeseník), Kouty nad Desnou, Nové Losiny, Ostružná (okres Šumperk)
Nadmořská výška: 860-1423 m
Výměra: 800,10 ha a 374,34 ha ochranné pásmo
Vyhlášeno: 1989 (část území chráněna již od roku 1903)
Nejstarší rezervace na Moravě. Komplex přirozeného skalního a travinobylinného bezlesí, klimaxových smrčin a smrkových bučin, místy pralesovitého charakteru, a sedlových rašelinišť. Významná geomorfologická lokalita s reliktními druhy rostlin i živočichů.

Celý článek...